Już niemal 20. 000 zł wpłynęło na konto akcji: ROZPAL CIEPŁO Bożego Narodzenia w domach osób poszkodowanych przez nawałnice. Pomagamy diecezji pelplińskiej, która pomagała nam w 1997 roku.

Powódź z lipca 1997 roku zrujnowała wiele marzeń i zniszczyła nadzieję w sercach poszkodowanych. Jednak z całego kraju i z zagranicy trafiała na Dolny Śląsk różnorodna pomoc. Do Starego Górnika i Starego Otoku koło Oławy trafiły kontenery przekazane przez Caritas Diecezji Pelplińskiej. – Zamieszkały w nich szczególnie osoby w podeszłym wieku, które nie chciały opuścić swoich zniszczonych przez żywioł gospodarstw ­– opowiada ks. Adam Dereń, ówczesny Dyrektor wrocławskiej Caritas.

Dziś z Wrocławia, Oławy, Brzegu i wielu innych miejscowości płynie pomoc do ofiar sierpniowej nawałnicy, której skutki do dziś czują mieszkańcy tej diecezji. Zerwane dachy, zrujnowane budynki gospodarcze, hetary zniszczonych lasów to tylko najbardziej widoczne efekty huraganowego wiatru. Dziś, u progu nadchodzących jesiennych i zimowych chłodów poszkodowani przez nawałnice stoją przed dylematem: naprawić budynki czy zakupić opał na zimę. Chcemy im pomóc w ten konkretny sposób. Węgiel jest wciąż najłatwiejszym do wykorzystania paliwem. Niewielkie sioła i wioski rozrzucone w lasach nie mają dostępu do gazu czy nowoczesnych sposobów ogrzewania. Stąd apel do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się we wspólną Akcję Caritas Diecezji Pelplińskiej i Archidiecezji Wrocławskiej.

Prosimy o przekazywanie pomocy finansowej na konto wrocławskiej Caritas o numerze:

 54 1020 5226 0000 6902 0508 7285

z dopiskiem : Darowizna na węgiel

Patronem akcji są: