Wrocław, dn. 5 października 2017 r.

L.dz. AW 670/2017

 

Przewielebny Księże Proboszczu,

 

Składamy serdeczne podziękowania za otwartość, wrażliwość, modlitwę
i przeprowadzenie zbiórki środków na rzecz osób poszkodowanych w wyniku zniszczeń jakie spowodowały sierpniowe burze i nawałnice w północnej części naszego kraju.

W imieniu Ordynariusza Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Księdza Arcybiskupa Józefa Polaka, Diecezji Pelplińskiej, Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny, Bydgoskiej, Księdza Biskupa Jana Tyrawy, a także księży dyrektorów Caritas tychże diecezji oraz osób dotkniętych nawałnicami, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej składa na ręce Przewielebnego Księdza Proboszcza i Parafian wyrazy uznania za wielkoduszność i wszelkie gesty solidarności.

W nawałnicy, która przeszła nad diecezją pelplińską w nocy z 11/12 sierpnia zginęła jedna osoba, zniszczonych całkowicie zostało 80 domów, ponad 1.800 domów wymaga naprawy, a ponad 2.300 rodzin poniosło straty
w gospodarstwach domowych (uszkodzone budynki gospodarcze, zniszczone lasy i uprawy).

Caritas Polska dzięki pozyskanym środkom przekazała ponad 4 000 000 zł dla trzech diecezji, co pozwoliło na udzielenie najbardziej pilnego wsparcia dla poszkodowanych. Wychodząc naprzeciw wciąż trudnej sytuacji materialnej w jakiej jeszcze znajduje się wielu poszkodowanych, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej podjęła współpracę z Caritas Diecezji Pelplińskiej poprzez akcję:
ROZPAL CIEPŁO BOŻEGO NARODZENIA w domach poszkodowanych przez nawałnice”. Jej celem jest wsparcie osób potrzebujących poprzez zakup opału.  W chwili obecnej wielu rodzinom udało się zabezpieczyć dach nad głową, zabraknie im jednak środków na ogrzanie domów zimą. Sami nie są w stanie udźwignąć ciężaru jaki przyniósł im żywioł natury.
Zwracamy się z gorącą prośbą do Przewielebnego Księdza Proboszcza, o ile uzna to za właściwe i wskazane dla swojej wspólnoty, o przyłączenie się do naszej akcji, oraz zachęcenie wiernych z parafii i ludzi dobrej woli do wsparcia naszej wspólnej inicjatywy. Celem akcji jest przekazanie informacji dla wiernych i ludzi dobrej woli o możliwości wsparcia poszkodowanych w nawałnicach diecezji Pelplińskiej.
Prosimy o przekazywanie pomocy finansowej na konto bankowe o numerze:

54 1020 5226 0000 6902 0508 7285

z dopiskiem : Darowizna na węgiel

 

Będziemy bardzo wdzięczni za podjęcie wspólnych działań w przekazaniu informacji. W załączeniu przekazujemy gotowe blankiety a także ulotki informacyjne o akcji, które można rozdać w parafii. Jeżeli Ksiądz Proboszcz będzie zainteresowany szerszym rozpropagowaniem akcji i chciałby mieć do dyspozycji więcej ulotek prosimy o kontakt z biurem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
tel. 71 327 13 00.

 

Proponowane ogłoszenie:

 

Caritas wrocławska i pelplińska rozpoczęły akcję ROZPAL CIEPŁO BOŻEGO NARODZENIA w domach poszkodowanych przez nawałnice. W chwili obecnej wielu rodzinom poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice udało się zabezpieczyć dach nad głową, zabraknie im jednak środków na ogrzanie domów zimą. W kościele wyłożone są ulotki z numerem konta i przekazem pocztowym. Prosimy osoby, które chcą wesprzeć potrzebujących o przekazanie ofiar z dopiskiem: darowizna na węgiel.

 

Przeczytaj Całe Pismo