“Dar dla Aleppo” to inicjatywa zapoczątkowana przez kościoły chrześcijańskie Dolnego Śląska, mająca na celu pomoc zniszczonemu działaniami wojennymi Aleppo. Celem jest zebranie funduszy, które pokryją koszt remontu oddziału szpitalnego zbombardowanej placówki i wyposażenia go w sprzęt medyczny. Do akcji zainicjowanej przez abp. Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego, chcemy zaprosić ludzi dobrej woli z całego Dolnego Śląska.

O akcji

Odpowiadając na Apel ofiar wojny w Syrii chcemy pomóc najbardziej pokrzywdzonym w wyniku strasznych prześladowań w Aleppo. To piękne miasto jest ciągle w wielkim kryzysie humanitarnym. Ludzie nie mają wody, prądu i jedzenia. Dzieci pozbawione są dostępu do edukacji. Panuje wysokie bezrobocie. Wyjątkowo trudna jest sytuacja chrześcijan w tym mieście.

Z ogromną prośbą o pomoc zwróciła się do nas s. Marguerite Slim Dyrektor i odpowiedzialna za szpital św. Ludwika w tym mieście. Jest to dramatyczna prośba poparta dokumentacją fotograficzną.

 

Od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie wielu ludzi dobrej woli spieszy z pomocą humanitarną ofiarom wojny.

Akcja “Dar dla Aleppo” prowadzona jest wraz z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które niesie pomoc w 146 krajach świata, wszędzie tam gdzie wspólnoty chrześcijańskie cierpią w skutek prześladowań, działań wojennych, kataklizmów czy ubóstwa.

Wspólnie zbieramy fundusze na odbudowę szpitala i zakup niezbędnego wyposażenia medycznego dla szpitala św. Ludwika w Aleppo.

Pilne potrzeby

Jednostki do oczyszczania wody 9 500 EUR
Maszyna do zdjęć rentgenowskich do operacji ortopedycznych i neurologicznych 60 000 EUR
Jednostka do zabiegów endoskopowych usuwania kamieni nerkowych 1 900 EUR
3 x Respirator 114 000 EUR
Urządzenie do echokardiografii 23 000 EUR
Jednostka UPS, 200 KW, aby utrzymać i ustabilizować elektryczność 82 000 EUR
Jednostka do do endoskopii, gastroskopii, kolonoskopii, ERCP 94 000 EUR
Bronchoskop 9 386 EUR
RAZEM 317 786 EUR

Jak możesz pomóc

Włączając się w akcje organizowane przez organizatorów, wysyłając SMS 72405 o treści RATUJE, uczestnicząc w piknikach i festynach.

Konto PLN:
63102049000000850230555762 z dopiskiem “Dar dla Aleppo”

Konto EUR:
PL30102049000000870230555773 z dopiskiem “Dar dla Aleppo”
SWIFT: B PKO PL PW

Pomoc Kościołowi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa