Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zwróciła się do Rektorów wrocławskich uczelni prosząc o wsparcie swoim autorytetem akcji „Talent miłosierdzia”, która w archidiecezji wrocławskiej budzi świadomość i otwiera serca ludzi na potrzeby osób najuboższych.

 

Ta szczytna akcja potrzebuje swoich ambasadorów, ludzi, którzy swoim autorytetem i przykładem pociągną innych do niebanalnego myślenia, do otwarcia nowych horyzontów i spojrzenia dalej.  Rektorzy i profesorowie udzielili swojego poparcia i zapewnili o pomocy w rozpropagowaniu akcji wśród społeczności akademickiej. Kształtowanie postaw i budowanie odpowiedzialności społecznej wśród studentów i szerzej, w całym otaczającym nas świecie jest jedną z podstawowych misji każdej uczelni.

Odkrycie w sobie „Talentu miłosierdzia” jest powinnością każdego chrześcijanina. Przykazanie najważniejsze, przykazanie miłości dotyczy zarówno Boga jak i bliźniego. Szczególnie uprzywilejowani są ubodzy, wobec których możemy realizować nasze chrześcijańskie zobowiązania, w których możemy odnaleźć Chrystusa, którzy w końcu sami pomagają nam w odkrywaniu w sobie talentu miłosierdzia.

Akcja „Talent miłosierdzia” zainaugurowana w ubiegłym roku przyniosła nadzwyczajne owoce. Zwykłe papierowe torby z nadrukowaną instrukcją użytkowania w błyskawicznym tempie zostały pobrane, a następnie wracały wypełnione żywnością i ponownie były zabierane, dzięki czemu wolontariusze i pracownicy Caritas mogli przygotować wiele tysięcy paczek dla osób ubogich. Również w tym roku 6500 papierowych toreb trafi na Dolny Śląsk. Mają zachęcić do wspólnego myślenia o potrzebujących.

Chcemy zaprosić dobrych ludzi, aby poszukali wokół siebie inne dobre osoby i razem pomogli ubogim. Kampania ma dwa cele:

  • Pierwszy jest oczywisty, pragniemy wesprzeć potrzebujących w okresie nadchodzących świąt Wielkanocnych. Paczka żywnościowa jest dla wielu rodzin czy osób chorych i samotnych dużym wsparciem i rzeczywistą pomocą.
  • Drugi cel to rozbudzenie społecznej wrażliwości i zachęcenie do wspólnego działania na rzecz ubogich. Ważne w akcji jest to, że takiej torby nie wypełniamy sami. Kolega z pracy, znajoma ze studiów, sąsiedzi i nasi krewni oraz przyjaciele, wszystkie te osoby można zaangażować w przygotowanie paczki. W ubiegłym roku swój „Talent Miłosierdzia” ujawniło wiele środowisk. Od abp. Józefa Kupnego,  wrocławskich kleryków czy kurię, przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Wrocławia aż po Skautów Europy czy uczniów dolnośląskich szkół.

Szerokie poparcie jakim cieszy się ta akcja i zaangażowanie wielu osób środowisk zachęci
i pozwoli jeszcze szerzej dotrzeć z informacją o wspólnym dziele, które angażuje i rozwija myślenie o społeczeństwie obywatelsko odpowiedzialnym, które niesie pomoc słabszym bez wglądu na poglądy, religię czy narodowość.