Przekazujemy dla osób zainteresowanych informacje Miejskiego Centrum Wolontariatu.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj…