Cykl jest poświęcony działalności charytatywnej wolontariuszy w parafiach. Są to relacje przekazane przez członków Parafialnych Zespołów Caritas naszej archidiecezji, by ukazać codzienny trud na polu miłości czynnej – miłosierdzia.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego

we Wrocławiu na Gądowie

 

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu, ul. Bajana 47 a został powołany 15 stycznia 2013 r. W skład Zespołu, którego Przewodniczącym jest proboszcz ks. Stanisław Jóźwiak  wchodzi 15 członków, którzy zgodnie z założeniami statutu i chęcią pomocy potrzebującym           są zaangażowani  w działalność charytatywną w parafii.

Naszą uwagę koncentrujemy na realizowaniu i koordynowaniu, w miarę możliwości i w ramach posiadanych środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz zadań pojawiających  się w społeczności parafialnej.

Aktywnie uczestniczymy w Zjazdach PZC, Spotkaniach Liderów, Dekanalnych Spotkaniach PZC Wrocław Zachód.

W roku Miłosierdzia Bożego zorganizowaliśmy w naszej świątyni Jubileuszowej, XV Dekanalne Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas Wrocław Zachód I Wrocław Zachód Leśnica. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia, następnie w dawnej kaplicy wraz z opiekunami duchowymi wszystkich PZC                            oraz współorganizatorami – diecezjalnym koordynatorem Robertem Jadwiszczakiem i rzecznikiem prasowym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Pawłem Trawką, wymienialiśmy się naszymi doświadczeniami z działalności charytatywnej Zespołów.

pzc_miosirdzia_boego_ds3_730

pzc_miosierdzia_boego_ds1_765

PZC bierze udział w ogólnopolskich akcjach i zadaniach wynikających z potrzeb parafian.

Współpracujemy z osiedlowymi instytucjami, takimi jak szkoły, MOPS, Rada Osiedla – Popowice –Gądów Płd., w celu głębszego wglądu w sytuację naszych podopiecznych i szukania najlepszego sposobu udzielania pomocy.

W każdy wtorek od godz. 19.00 pełnimy dyżur a w I wtorek miesiąca organizujemy spotkania całego zespołu w celu omawiania i ustalania zadań.

Opieką obejmujemy osoby chore i samotne, pozostające w domach, rodziny wielodzietne, osoby starsze. Często naszą placówkę odwiedzają osoby spoza parafii oraz osoby bezdomne.

Bierzemy udział w akcjach Dni kromki Chleba Caritas.

pzc_m._boego_kromka_chleba_3001

Nasz PZC tworzą dwie grupy ludzi, to członkowie aktywni i osoby wspierające. Dzięki ofiarności Parafian możemy: organizować spotkania świąteczne z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Chorych, obdarowywać świątecznymi paczkami, organizować paczki dla dzieci z okazji świeta św. Mikołaja, dofinansowywać dożywianie dzieci w szkołach, obdarowywać dzieci przyborami szkolnymi, organizować kolonie letnie, wydawać bony towarowe NETTO, w miarę możliwości pomagać w realizacji recept lekarskich, pokrywać koszty okresowych biletów komunikacji miejskiej dzieciom i młodzieży i wiele innych.

pzc_m._boego_wd_3001

W ostatnią niedzielę  miesiąca członkowie Zespołu podczas Mszy św. dziękują Panu Bogu za darczyńców, ponieważ nie brakuje w naszej parafii ludzi wrażliwych i otwartych na potrzeby drugiego człowieka.

Pozyskujemy sponsorów i współpracujemy z instytucjami takimi jak: Rada Osiedla, markety, ośrodki rekreacyjne i inne w celu realizacji konkretnych zadań. Oryginalną formą działalności jest wykorzystanie własnych możliwości i kontaktów do szerszych działań, jak systematyczne organizowanie bezpłatnych półkolonii dla 20 dzieci m.in. w Zamku Topacz.

Dzięki ogromnej życzliwości naszego proboszcza ks. Stanisława Jóźwiaka mamy nadzieję na – nie tylko kontynuację naszych działań, ale także –  wdrażanie nowych koncepcji pomocy ludziom.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowanym, obdarowany tym, co ten drugi przyjmie z miłością” – Jan Paweł II

Wrocław, dn. 30. 06. 2016 r. prezes PZC – Halina Mróz