W sobotę 16 kwietnia odbyło się po raz czternasty Dekanalne Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas, w którym udział wzięli wolontariusze z dekanatów Brzeg Południe oraz Brzeg Północ.

 

GALERIA FOTO otwórz…

Wieczorna Eucharystia w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu, której przewodniczył dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, ksiądz Dariusz Amrogowicz, stała się akcentem rozpoczynającym opisywane wydarzenie. Mszę świętą koncelebrowali: ks. Marcin Czerepak – proboszcz miejscowej parafii, ks. Zdzisław Pyszka który przybył na czele swoich wolontariuszy z parafii pw. św. Mikołaja oraz ks. Bartosz Świątkowski, wikariusz parafii pw. Krzyża Świętego, pełniący obowiązki Przewodniczącego tamtejszego PZC. W spotkaniu wzięli udział także wolontariusze z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubszy, na czele z prezesem PZC, p. Andrzejem Matuszkiem oraz wolontariusze PZC z Michałowa,  z parafii pw. św. Jadwigi, pod przewodnictwem p. Grażyny Rosińskiej, tamtejszej prezes Zespołu Caritas.

sam_0677_1024

sam_0682_400

Członkowie PZC po umocnieniu jakie przychodzi w Słowie Bożym oraz Komunii Świętej w trakcie Eucharystii, udali się na dalszą część spotkania do refektarza na plebani, gdzie miała przebieg jego dalsza część. Po krótkim posiłku pan Zdzisław Kozoświst, prezes PZC goszczącego wolontariuszy brzeskich Zespołów w parafii, wprowadził zebranych w zaplanowaną tematykę. Znaczna część rozmów, została poświęcona sprawie budynku w Brzegu przy ul. Młynów 7, gdzie na co dzień jest niesiona pomoc mieszkańcom Brzegu i okolic. W pomieszczeniach wspomnianej lokalizacji, brzeskie Zespoły Caritas wspólnymi siłami, współpracując razem jako jeden organizm, utzrymują magazyn gdzie składowana jest odzież, produkty spożywcze oraz inne rzeczy którymi zaopatrują ludzi ubogich, chorych, nie mających wsparcia od bliskich im osób. Stan wspomnianego budynku, który przed kilku laty został przekazany przez władze miasta Brzeg do użytku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, był ipozostaje w bardzo złym stanie technicznym. Począwszy od dachu, który wymaga natychmiastowego uszczelnienia, poprzez pomieszczenia gospodarcze na piętrach oraz podpiwniczenie w którym stoi woda, placówka czeka na podjęcie wspólnych działań stron zainteresowanych, to znaczy Caritas, parafii brzeskich oraz Urzędu Miasta by pozyskać fundusze i przeprowadzić gruntowny remont, aby budynek mógł nadal służyć społeczności Brzegu i okolic, bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia osób w nim przebywających.

sam_0686_400_01

sam_0685_1024

W kolejnym punkcie dyskusji, Zespoły z Brzegu omówiły planowany bal charytatywny, z którego pozyskane środki finansowe zostałyby przeznaczone na bieżące naprawy w/w budynku. W końcowej części toczonych rozmów, prezentacji swoich działań ostatniego okresu przedstawili wolontariusze z Lubszy oraz Michałowa. W XIV Dekanalny Spotkaniu Parafialnych Zespołów Caritas z powodu pełnienia bieżących obowiązków, zabrakło wolontariuszy PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lewinie Brzeskim.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz z diecezjalnym koordynatorem PZC wyrażają głęboką wdzięczność dla gospodarzy, za przygotowanie i możliwość uczestnictwa w XIV Dekanalnym Spotkaniu Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, życząc jednocześnie wszelkiej potrzebnej łaski Bożej, dla dalszej posługi w podejmowanych dziełach miłosierdzia.

sam_0690_400