Pielęgniarska opieka środowiskowa w miejscu wychowania i nauczania zorganizowana jest w 18 gabinetach szkolnych znajdujących się na terenie powiatu oławskiego i w Dobroszycach.

Kadra pielęgniarska
Kadrę pielęgniarską stanowią cztery pielęgniarki i trzy higienistki szkolne. W trakcie roku szkolnego prowadzone są badania profilaktyczne, fluoryzacja oraz pogadanki prozdrowotne.

Stacja Opieki w Oławie

Adres
pl. Piastów 6
55-200 Oława

Telefon
071/ 30 32 307

Stacja Opieki w Dobroszycach

Adres
ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce

Telefon
071/ 39 76 339