O nas
Warsztat Terapii Zajęciowej  rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2004 roku. Powstał z inicjatywy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, która widząc ogromną potrzebę opieki nad osobami z niepełnosprawnością postanowiła otworzyć Warsztat Terapii Zajęciowej.

O uczestnikach
Uczestnikami WTZ jest 35 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym z powiatu ząbkowickiego. Uczestnicy dojeżdżają z Ząbkowic Śląskich, Kamieńca Ząbkowickiego, Starczowa, Byczenia, Pomianowa, Doboszowic, Ziębic oraz okolicznych wiosek.

Cel
Celem organizowanych zajęć terapeutycznych jest nauka współpracy w grupie, rozwijanie sprawności psychomotorycznych, logicznego myślenia, inwencji twórczej, rozwój wyobraźni, a przede wszystkim przystosowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Pobyt w naszym WTZ pozwala niepełnosprawnym przebywać razem, pozwala czuć się bezpiecznie, rozwija przyjaźń, zachęca do współpracy, uczy pomagania mniej sprawnym kolegom oraz odpowiedzialności za własne czyny, samodzielności.
Daje też możliwość kierowania własnym losem i wyboru drogi życiowej.

O placówce
Siedziba placówki mieści się w kompleksie pocysterskich budynków obok Seminarium Duchownego, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Domu Opieki.

Terapia obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od podstawowych takich jak: samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, nawiązywanie relacji, samoobsługi, po bardziej skomplikowane czynności tj. umiejętność przygotowania posiłku, szycia, pracy na komputerze, czy umiejętności stolarskie. W dużym stopniu jest to wysiłek intelektualny, dlatego Warsztat stawia na samodzielność i rozwój logicznego myślenia. Wspólnie spędzony czas to nie tylko praca, to także wspólne chwile spędzone przy posiłkach, grach i zabawach ruchowych, wyjazdach i imprezach okolicznościowych.

W ramach prowadzonej działalności WTZ prowadzi 7 pracowni terapeutycznych:
Krawiecką, Rękodzieła artystycznego i Arteterapii, Komputerową z elementami fotografii, Kulinarną, Muzykoterapii z elementami Choreografii, Stolarsko – Porządkową, Ogrodniczo – Porządkową.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę terapeutów zajęciowych, instruktorów terapii, psychologa i rehabilitanta.

Wymagania

  • Aby stać się uczestnikiem należy mieć skończone 18 lat,
  • posiadać orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Koszt pobytu
Jesteśmy placówką pobytu dziennego.
Działamy nieodpłatnie, nasi uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przyjazdem oraz pobytem na zajęciach terapeutycznych, nie tracą także żadnych świadczeń, np. zasiłków, renty itp..

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

Adres
Plac Cystersów 5
57-210 Henryków

Telefon
74 8105 466

E-mail
wtzhenrykow@wroclaw.caritas.pl

Osoba do kontaktu
Kierownik Andrzej Duda

Czerwiec Dni Księgi Henrykowskiej,

Sierpień – Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa,

Wrzesień – Piknik w Altanie Opata.

Kiermasze Bożonarodzeniowe, Wielkanocne