O nas
W archidiecezji wrocławskiej działa kilka Stacji Opieki Centrów Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (we Wrocławiu, Henrykowie, Oławie i Ziębicach). Stacje Opieki Caritas stanowią nowoczesną i profesjonalną formę pomocy i pielęgnacji chorego w środowisku domowym. Dzięki służbowym środkom transportu i łączności, pielęgniarki dojeżdżają do domu chorych nawet kilka razy dziennie, aby wykonać zlecone zabiegi i niezbędne czynności pielęgnacyjne oraz skontrolować stan zdrowia pacjenta.

Opis działalności
W założeniu, działalność Stacji Opieki Caritas polega między innymi na: zapewnieniu pacjentowi i jego rodzinie holistycznej opieki pielęgniarskiej, a więc obejmującej nie tylko sferę fizyczną, ale również duchową i socjalną, skróceniu pobytu pacjenta w szpitalu do niezbędnego minimum, poprzez zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domu oraz udostępnieniu niezbędnego sprzętu pielęgnacyjno – rehabilitacyjnego.

Zadania Stacji Opieki
Do głównych zadań Stacji Opieki Caritas należy m.in.: opieka medyczna nad chorym i bieżąca kontrola stanu zdrowia (mierzenie ciśnienia krwi, poziomu cukru, itp.), wykonywanie iniekcji, zmiana opatrunków i inne zabiegi medyczne wg zleceń lekarza, wykonywanie inhalacji, badań EKG, stawianie baniek, zdejmowanie szwów, wizyty patronażowe u małych dzieci, promocja zdrowia i zasad prawidłowego odżywiania, edukacja w zakresie ciąży i prawidłowej pielęgnacji dziecka, edukacja w zakresie przeciwdziałania chorobom społecznym i patologiom.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę zrealizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę zrealizowaną w domu chorego;
 3. wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi w tabeli nr 1;
 4. poradę profilaktyczną;
 5. testy przesiewowe, zgodnie z zasadami określonymi w tabeli nr 1.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w przypadkach uzasadnionych klinicznie, świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udzielane jest w dniu zgłoszenia;
 3. w chorobach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą,
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego, są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Inne informacje

 1. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w warunkach domowych, udzielane są wyłącznie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w tym również, w domu pomocy społecznej. Realizacja świadczeń odbywa się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.
 2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi pobierania i wykonywania badań, materiały do badań diagnostycznych, wyłącznie w przypadkach, gdy świadczenie, ze względów medycznych, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy.

Stacja Opieki w Oławie

Adres
pl. Piastów 6
55-200 Oława

Telefon
514 899 567

Osoba do kontaktu
Kierownik Anna Piotrowska

Stacja Opieki w Henrykowie

Adres
pl. Cystersów 4D
57-210 Henryków

Telefon
074/ 81 05 129

Stacja Opieki w Ziębicach

Adres
ul. Wąska 17
57-220 Ziębice

Telefon
 074/ 81 91 082

Osoba do kontaktu
Kierownik – Beata Widziak