MARSZ ŻONKILOWY

Po raz czwarty Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej organizuje kolorowy „Marsz żonkilowy”, który odbędzie się 31 marca br. o godz. 11 na oławskim rynku.

O nas
Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w działa od roku 2006 na terenie powiatów: oławskiego, strzelińskiego,wrocławskiego (powiat ziemski), ząbkowickiego (gmina Ziębice) i średzkiego.

Celem istnienia Hospicjum jest objęcie wszechstronną opieką chorych na nieuleczalne, postępujące schorzenia, zwłaszcza chorobę nowotworową, ale też odleżyny, rzadziej inne ciężkie schorzenia. Celem wykonywanych świadczeń jest dobra jakość życia naszych podopiecznych.

O pracownikach
Zespół medyczny ma charakter interdyscyplinarny, tzn. składa się z kadry medycznej i pozamedycznej. Pracują tu lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, pomagają także wolontariusze. Odwiedzamy naszych pacjentów w domu.

 

Zgłoszenia dokonać może rodzina lub opiekunowie chorego osobiście lub telefonicznie.

Opieka jest bezpłatna, wymagane jest skierowanie lekarskie.

Koszt
Pacjenci Hospicjum mogą nieodpłatnie korzystać ze sprzętu medycznego wspomagającego proces leczenia i pielęgnacji.

 

Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei, przypomina nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną – zbieramy fundusze dla Hospicjum, w zamian za datek wręczając ofiarodawcom symbolicznego żonkila.

Cel akcji
Celem prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

O programie
Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care (MCCC) w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości mając za patronkę Marię Skłodowską Curie postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji “Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum”. Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie “Pola Nadziei”. Organizacja MCCC przekazała 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę.

Od 2003 roku Pola Nadziei realizowane są przez Hospicja z innych miast Polski. Działania te są koordynowane przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

Program akcji
Program corocznej akcji jest bogaty, zawiera cykliczne warsztaty dla uczniów lokalnych szkołach, stały kontakt z kadrą nauczycielską, koncerty charytatywne, marsze społeczne o nazwie Marsz Żonkilowy, gromadzący lokalną młodzież i dzieci na kolorowym, radosnym i śpiewnym przemarszu. Ponadto organizuje się konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne na tematy związane z hospicjum. Coroczny Wieczór Przy Świecach jest podsumowaniem całorocznych konkursów i okazją do wręczenia atrakcyjnych nagród ufundowanych przez pozyskanych sponsorów. Dzięki przychylności i otwartości proboszczów lokalnych parafii na wiosną organizowana jest przykościelna zbiórka funduszy na rzecz Hospicjum.

Obecnie trwa 8 edycja Pól Nadziei.

Z działalnością naszego Hospicjum nieodłącznie związana jest pomoc wolontariuszy. Wolontariat założony został w 2008 r.

Formy wolontariatu
Jego działalność nakierowana jest dwutorowo. Z jednej strony wolontariusze przyłóżkowi pracują przy łóżku chorego w jego własnym domu, wykonując wiele czynności, takie jak: rozmowy, sprzątanie, zakupy, pomoc w pielęgnacji itp., z drugiej rozwija się wolontariat akcyjny skupiony na organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych szerzących ideę hospicyjną, czy też udział w ogólnopolskim programie Pola Nadziei.

O akcji Pola Nadziei
Akcja Pola Nadziei ma na celu edukację społeczną przybliżającą sytuację ludzi ciężko chorych a jednocześnie pozyskiwanie funduszy na rzecz pacjentów Hospicjum.

Program akcji
Program corocznej akcji jest bogaty, zawiera cykliczne warsztaty dla uczniów lokalnych szkołach, stały kontakt z kadrą nauczycielską, koncerty charytatywne, marsze społeczne o nazwie Marsz Żonkilowy, gromadzący lokalną młodzież i dzieci na kolorowym, radosnym i śpiewnym przemarszu. Ponadto organizuje się konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne na tematy związane z hospicjum. Coroczny Wieczór Przy Świecach jest podsumowaniem całorocznych konkursów i okazją do wręczenia atrakcyjnych nagród ufundowanych przez pozyskanych sponsorów. Dzięki przychylności i otwartości proboszczów lokalnych parafii na wiosną organizowana jest przykościelna zbiórka funduszy na rzecz Hospicjum.

Obecnie trwa 8 edycja Pól Nadziei.

Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Oławie i Strzelinie,

(powiaty oławski i strzeliński oraz część powiatu wrocławskiego – Kąty Wrocławskie, Kobierzyce)

Adres do korespondencji
Pl. Piastów 6
55-200 Oława

Telefony

Anna Piotrowska
Tel. 662 214 354 ; 514 899 567

Wioletta Suseł
Tel. 662 212 727

Na podane powyżej numery telefonów można zgłaszać pacjentów do opieki.