Światełko Nadziei na wigilijnym stole

Akcja NIOSĘ DOBRO organizowane przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej związana jest z tradycyjną Świecą Caritas. To nie tylko zwykły płomień, ale wyraz solidarności i troski o tych, którzy potrzebują wsparcia. Jest światełkiem nadziei dla dzieci i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Historia Świecy Caritas

Tradycja świątecznej Świecy Caritas ma swoje korzenie w polskim społeczeństwie już od 30 lat. Początkowo narodziła się jako symbol pomocy dla najuboższych w okresie Bożego Narodzenia. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas Adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od początku świeca ta nawiązuje do pięknej polskiej tradycji pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

 

Gdzie trafią środki?

W okresie adwentu Świeca Caritas jest rozprowadzana w parafiach na terenie całego kraju. Wolontariusze Caritas zaangażowani są w dystrybucję świec, prezentując jednocześnie cel akcji i zachęcając do wsparcia.

Środki pozyskane z akcji NIOSĘ DOBRO są starannie rozdzielane.  Połowa funduszy zostaje w parafii aby wspierać lokalne dzieła charytatywne prowadzone prze Parafialny Zespół Caritas lub inne dzieła parafialne dzieła charytatywna. Kolejna część trafia do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Środki te wykorzystywane są na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży angażujących się w jako wolontariusze lub działających w przy parafialnych grupach np. ministranci, schola, KSM i inne. Ponadto 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na dożywianie dzieci z krajów globalnego południa.

 

Świeca Caritas w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom to nie tylko symbol, ale praktyczne wsparcie dla tych, którzy potrzebują pomocy. To wspólne działanie wierzących, której celem jest dzielenie się radością świąt oraz troska o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Dzieci skorzystało z dofinasowania

Świec trafiło do parafii w tym roku

Kwota dofinasowania Letniej Akcji Kolonijnej