W obecnym niezwykle trudnym dla nas wszystkich roku apelujemy do wszystkich o wsparcie i wyciągnięcie pomocnej dłoni dla najuboższych. Akcja „Misja Zupa” to zbiórka środków finansowych na prowadzenie działalności jadłodajni w Oławie. Do tej pory jej funkcjonowanie było możliwe tylko dzięki ofiarności dobrodziejów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Koszt jednego posiłku to 2 zł 50 gr. Za 50.00 zł możemy ufundować posiłki dla jednego podopiecznego prze okres miesiąca.

 

 

Wesprzyj akcję Misja ZUPA

 

 

Sytuacja związana z pandemią i szereg dzieł pomocowych podejmowanych przez nas w tym czasie nadszaarpnęły nasze możliwości w tej kwestii. Tylko zabudżetowane środki i dyscyplina finansowa sprawią, że osoby w beznadziejnej sytuacji otrzymają ciepłą strawę, gorącą kąpiel i świeżą odzież. Jednak bardziej restrykcyjne wymogi higieniczne zwiększają koszt prowadzenia takiej działalności. Miesięczny koszt prowadzenia jadłodajni w Oławie to ponad 5500 zł, na które składają się koszty zatrudnienia pracownika, zakup żywności i utrzymanie lokalu. Dlatego żywimy obawę o przyszłość tego niezwykle szlachetnego i niezbędnego w Oławie dzieła charytatywnego, bowiem codziennie z jadłodajni korzysta ponad 120 beneficjentów, w tym osoby z niepełnosprawnościami i wielu niesamodzielnych seniorów. Rocznie wydajemy niemal 30 000 posiłków.

Z tych względów zwróciliśmy się również do Rady Miasta Oławy z apelem o uwzględnienie w budżecie na rok 2021 środków finansowych, które będziemy mogli wykorzystać na niesienie wsparcia i przygotowanie posiłków najuboższym mieszkańcom miasta i gminy Oława.

Od 2004 roku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzi w Oławie kuchnię dla ubogich, niosąc im chrześcijańskie miłosierdzie, i realizuje obowiązkowe zadanie własne gminy, jakim jest zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym (art. 17 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).