Wesprzyj akcję : Kromka Chleba dla sąsiada

Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym osobom starszym. Więcej na temat #KromkaChleba >>> http://kromka.caritas.pl/dni-kromki-chleba-caritas/#Kromka

Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek poprzez Parafialne Zespoły Caritas najbardziej potrzebującym osobom starszym.

CARITAS jest miłością mądrą i praktyczną, dostrzega potrzeby osób ubogich i stara się traktować ich indywidualnie według życiowego miejsca i potrzeb. Takie rozumienie miłości stało się impulsem do powstania akcji “Kromka Chleba dla sąsiada”. Ma ona na celu wsparcie samotnych starszych osób w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich los.