Przed 10 laty pierwsza pacjentka trafiła pod opiekę Zakładu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego w Małkowicach. Dziś jest tam miejsce dla 35 osób w podeszłym wieku, które potrzebują całodobowej pielęgnacji.

Władysława Węgłowska, salowa,  wyjaśnia że, osoby którzy są w tym ośrodku wymagają opieki specjalistycznej, której nie jest w stanie zapewnić im najbliższa rodzina. – Pomimo, że jestem już na emeryturze, przychodzę do tej pracy, bo kocham tych ludzi, traktuję ich jak kogoś najbliższego, mimo że są „obcy”, dla mnie są jak najbliżsi – dzieli się pani Władysława i dodaje – Ludzie w tym ośrodku nigdy nie są sami, rano przyjdą salowe, żeby umyć, potem przyniosą śniadanie, przyjdą pielęgniarki, lekarza, pedagog, na każdym kroku jest ktoś kto im pomoże, dlatego nie chcą wracać do domu – opowiada.

Katarzyna Kaczmarek, pielęgniarka pracuje w Zakładzie od samego początku i pamięta pierwszych pacjentów. – Pacjenci potrzebują bliskości w sferze duchowej – spotkania z księdzem, uczestnictwa we mszy świętej, jest to dla nich bardzo ważne – dzieli się swoimi obserwacjami, podkreśla jednak, że personel szanuje sferę duchową każdego pacjenta i wszystko odbywa się za ich zgodą.

Ewa Aniołczyk, oddziałowa,  uważa że praca ze starszymi osobami  jest wyjątkowo piękna.

– Praca ta jest dla mnie swego rodzaju powołaniem, przybliża do bycia dobrym chrześcijaninem. Umacnia, daje satysfakcję, uszlachetnia, pozwala pracować nad sobą, dzięki takiej pracy człowiek staje się lepszy dla siebie i dla innych – podkreśla pielęgniarka.

Pani Magdalena Olaczek, kierownik wyjaśnia kto może skorzystać z tej formy pomocy:

– Musi to być osoba, która potrzebuje całodobowej opieki medycznej, która nie może samodzielnie funkcjonować i w skali Barthel, określającej samodzielność osoby w wieku senioralnym, ma  do 40 punktów – podkreśla. Ważne jest również skierowanie przez lekarza opieki podstawowej.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest ośrodkiem przystosowanym dla osób obłożnie i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej. Pacjenci przebywający na oddziale korzystają z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekunów medycznych, rehabilitacji i terapii zajęciowej z psychologiem.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy mieszczący się w Domu Św. Józefa w Małkowicach

Adres
Ul. Klasztorna 1
55-080 Małkowice

Telefon
71-793-01-84