INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA –

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017