Ilość pacjentów

Ilość pokoi

Opieka

O nas
Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, w celu zapewnienia całodobowej opieki oraz pomocy w zaspokojeniu potrzeb bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych oraz kulturalnych.

Misja
Podniesienie jakości życia osób w podeszłym wieku poprzez stworzenie optymalnych warunków do rozwoju na każdym etapie życia.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Opieki, składa wniosek o skierowanie w Gminnym/Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

Koszt utrzymania wynosi 3099,84zł./ ogłaszany przez Starostę Powiatu Średzkiego w pierwszym kwartale roku
Odpłatność za pobyt pokrywa mieszkaniec-70% swojego dochodu
Jeżeli odpłatność osoby zamieszkałej w Domu Opieki 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:
-małżonek lub dzieci
-gmina kierująca

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. ks. Jana Schneidera

Adres
ul. 1 Maja 39
55-320 Malczyce

Numer telefonu
 71/3967806

E-mail
malczyce@caritas.pl, domalczyce@wroclaw.caritas.pl

Osoba do kontaktu
Dyrektor Magdalena Olaczek
Pracownik Socjalny- Renata Hajkowicz

malczyce_2osrodek_pomocy_spolecznej_058_640

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej powstał dzięki staraniom Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Janiaka – Wikariusza Generalnego Archidiecezji Wrocławskiej, który był nie tylko głównym pomysłodawcą budowy, ale zajął się również gromadzeniem środków na jej realizację.

Budynek Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wznoszono w okresie od 20 września 2002 r. do 20 czerwca 2003 r. Dom przekazano w zarząd Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, a patronem placówki ustanowiono Sługę Bożego ks. Jana Schneidera – opiekuna ubogich i założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Pragnieniem ks. biskupa Edwarda Janiaka było, aby właśnie siostry tego Zgromadzenia wróciły po latach nieobecności do Malczyc. Tak też się stało i w chwili obecnej w placówce obok pracowników świeckich posługują również zakonnice. Poświęcenia i otwarcia Domu Opieki dokonał w dniu 21 czerwca 2003, ku uczczeniu 25 rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II, Ksiądz Arcybiskup dr Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce w obecności Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza – Metropolity Wrocławskiego, Biskupa Polowego Generała Sławoja Leszka Głodzia, Biskupów Pomocniczych z Wrocławia, Władz Wojewódzkich i Samorządowych.

Pierwsi mieszkańcy zakwaterowani zostali w Domu Opieki 1 sierpnia 2003 roku. Nadzór nad placówką objął, mianowany przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Księdza dr Adama Derenia, Pan Marcin Stelmach. Pełnił on funkcję dyrektora przez okres jednego roku, obecnie placówką kieruje Pani Magdalena Olaczek.