24 października w Domu św. Józefa w Małkowicach spotkali się kierownicy i dyrektorzy palcówek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Oprócz narady kierowniczej byłą to też okazja do zwiedzenia placówki, która w ostatnich latach przechodziła gruntowny remont w związku z przeprowadzoną termomodernizacją.  Zainstalowano tam system pomp ciepłą, które zapewnią nie tylko oszczędność w kosztach ogrzewania ale też są inwestycją ekologiczną, korzystająca z energii odnawialnej.