W piątek, 2 czerwca br.  odbędzie się  spotkanie podsumowujące tegoroczne działania oraz nakreślające zakres współpracy w kolejnym roku szkolnym. Zapraszamy wszystkich Opiekunów Szkolnych Kół Caritas!

Po raz kolejny, pod koniec roku szkolnego chcemy wyrazić wdzięczność za dotychczasową współpracę . Dzięki Państwa zaangażowaniu , pomimo wszelkich innych obowiązków zawodowych, dzieci i młodzież miały możliwość uwrażliwiać swoje serca na potrzeby drugiego człowieka, poprzez działania, które razem mogliśmy podejmować na polu pomocy charytatywnej.

SPOTKANIE OPIEKUNÓW

Szkolnych Kół Caritas

2 czerwca 2017

Budynek MWSD pl. Katedralny 13

(seminarium duchowne) sala nr 6

 

 

PLAN SPOTKANIA
10.00 – 10.30 – Eucharystia w kaplicy seminarium;
10.30 – 10.45 – przerwa kawowa;
10.45 – 11.05 – prelekcja s. Aleksandry, albertynki

pt.: Święty. brat Albert – nauczyciel miłosierdzia.

 

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA – AKTYWIZUJĄCE METODY PRACY Z SKC

Prowadzący: Damian Zegadło – Koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach

 

11.15 – 12.00 cz. I

Metoda warsztatowa

– metoda aktywizująca – integracja

– cele działania jako opiekun SKC (ukryte potrzeby) zdiagnozowanie grupy

– motywacja członków SKC – czy struktura pomaga?

– filantropia, wolontariat, miłosierdzie – różne poziomy pomagania

12.15 – 13.00 cz. II

Metoda warsztatowa

– dobre praktyki z Kielc (film + historie)

– wolontariat stały – trudność czy szansa?

– metoda dramy (3 przykłady z życia trudność SKC)

 

13.00 – 13.30 –  Część informacyjna:

– podsumowanie tegorocznej działalności

– przedstawienie harmonogramu działań Caritas w roku szkolnym 2017/2018.

 

13.30 – Agapa – wspólny obiad

Serdecznie zapraszamy!