Caritas Archidiecezji Wrocławskiej poszukuje osób, które zostaną wychowawcami kolonijnymi. Dla osób, które nie mają uprawnień w dniach 15-24 maja br. miasto Wrocław organizuje bezpłatny kurs. Nie czekaj i zgłoś się do nas już dziś!

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej poszukuje osób, które w dniach 24.06. – 7.07. br. wyjadą z młodzieżą szkolną do Ulinii koło Łeby i zostaną wychowawcami kolonijnymi w ramach Letniej Akcji Kolonijnej Caritas.

 

Co jeśli ktoś jest chętny, ale nie ma zrobionych uprawnień?

Specjalnie dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych Biuro ds. Partycypacji Społecznej organizuje w terminie 15 – 24 maja br. kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.

 

Dla kogo organizowany jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób,  które chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania obowiązków wychowawcy (opiekuna) na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

 

Kto może zostać wychowawcą wypoczynku?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

– ukończyła kurs;

– ukończyła 18 lat;

– posiada co najmniej wykształcenie średnie;

– nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece.

 

Do kiedy można się zgłaszać na kurs?

Ostateczny termin zgłoszeń na kurs upływa 12 maja br.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Jak się zgłosić?

Jeśli chcesz zostać wychowawcą kolonijnym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Uliini koło Łeby w terminie 24.06. – 7.07. br. napisz do nas maila na adres: kolonia@wroclaw.caritas.pl lub napisz SMS pod numer tel. 662 210 871, albo przyjdź do naszego biura na ul. Katedralną 7 w poniedziałek  w godz. od 10 do 15 lub w czwartek w godz. od 10 do 16.