Tydzień Miłosierdzia jest szczególnym czasem głoszenia, świadczenia i propagowania miłosierdzia.
Idea
 
Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne. Podejmowane przez nie działania przypominają, że dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego jest sprawą całej wspólnoty Kościoła.
Te dni powinny być okazją do uwrażliwienia na tych, którzy często żyją obok nas i potrzebują naszej pomocy.

Historia

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się 23 lutego 1937 r., kiedy to na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Po II wojnie światowej pomysł podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.

Hasła TM w ostanich latach

Tydzień Miłosierdzia decyzją Konferencji Episkopatu Polski, od roku 2013 rozpoczyna się w  Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Obchody święta zostały przeniesione z października.
Co roku przebieg Tygodnia Miłosierdzia odbywasię pod innym hasłem, podkreślającym któryś z wymiarów działalności charytatywnej, a w ostatnich latach nawiązuje także do tematu Roku Duszpasterskiego. W ostatnich latach rozważaliśmy następujące hasła:

2003 r. – 59. TM: Umiłować Chrystusa we wspólnocie z niepełnosprawnymi;
2004 r. – 60. TM: Życiem otulana śmierć. Naśladować Chrystusa w posłudze hospicyjno-paliatywnej;
2005 r. – 61. TM: Eucharystia posłaniem do służby potrzebującym;
2006 r. – 62. TM: Przywróćmy nadzieję potrzebującym;
2007 r. – 63. TM: Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia;
2008 r. – 64. TM: Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia;
2009 r. – 65. TM: Otoczmy troską życie;
2010 r. – 66. TM: Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem.
2011 r. – 67.TM: Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia
2012 r. – 68. TM: Kościół domem miłosierdzia.
2013 r. – 69.TM: Wiara żywa uczynkami.

67 Tydzień Miłosierdzia 2-8.10.2011. Otwórz.

68 Tydzień Miłosierdzia 7-13.10.2012. Otwórz.

69 Tydzień Miłosierdzia 7-13.04.2013. Otwórz.

70 Tydzień Miłosierdzia 27 kwietnia – 3 maja Otwórz…

71 Tydzień Miłosierdzia 12 – 18 kwietnia 2015 Otwórz..