O nas
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach  to najstarsza w powiecie  oleśnickim  placówka, która już od 100 lat sprawuje  opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród tego typu ośrodków wyróżnia się swoją bogatą historią, wielkością i wartością architektoniczną na Dolnym Śląsku.

Od  1 września 2002 r. Ośrodek został przejęty przez Caritas Archidiecezji  Wrocławskiej. Obecnie w Ośrodku przebywa 70 wychowanków  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Ośrodek stanowi czasowe miejsce zamieszkania, zastępuje dom rodzinny i zaspokaja potrzebę  przynależności, uznania, zrozumienia i bezpieczeństwa. Tutaj zdobywają wiedzę na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dzieci głęboko upośledzone nabywają umiejętności w oddziale rewalidacyjno-wychowawczym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jako jeden z nielicznych  w województwie, zapewnia całoroczną opiekę. Przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia i jednocześnie integruje  ich ze środowiskiem.

Nauczanie i wychowanie w Ośrodku oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich, przy zachowaniu szacunku dla każdego wychowanka.

Ośrodek obejmuje

  1. Szkołę Podstawową dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  2. Szkołę Podstawową dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  3. Gimnazjum dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  lekkim;
  4. Gimnazjum dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  5. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ;
  6. Szkołę Przysposabiającą do pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  7. Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
  8. Internat

 

WIZJA PLACÓWKI:

„Każdy wychowanek osiąga sukces na miarę własnych możliwości”

 

MISJA PLACÓWKI:

„Stwórzmy warunki, a damy im szansę”

 

Jesteśmy szkołą, która swoje działania edukacyjne  i wychowawcze koncentruje na potencjalnych możliwościach dziecka o obniżonej sprawności zarówno w sferze umysłowej jak  i emocjonalno-motywacyjnej oraz wykonawczej.

Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy wychowanka, rodzica, nauczyciela terapeuty, wychowawcy w internacie, pedagoga, psychologa.

W swojej pracy rewalidacyjnej kierujemy się takimi wartościami jak:

 

Miłość           – to życzliwość, ciepło, otwartość, akceptacja, szacunek dla drugiego człowieka, wspieranie jego działań, wskazywanie  dróg rozwoju, gotowość do niesienia pomocy,

 

Mądrość       – to ustawiczne dążenie do osiągnięcia pełni człowieczeństwa, świadomość tego co jest dobre a co złe, wynikająca z wiedzy, doświadczeń i przeżyć,

 

Wolność       – to podejmowanie samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji, prawo do popełniania błędów i ponoszenie ich konsekwencji, wspólne ustalanie zasad obowiązujących  w grupie.

Pracownicy
Ośrodek zatrudnia 47 osób pracujących na stanowiskach pedagogicznych. Wszystkie legitymują się wyższym wykształceniem magisterskim w wielu specjalnościach pedagogiczno – terapeutycznych.

Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego odbywa się  szereg imprez sportowych, kulturalny o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym   i wewnątrzszkolnym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyCaritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres
Stawowa 23
56-410 Dobroszyce

Telefon
71 3141113

E-mail
dobroszyce@op.pl

Strona internetowa
www.soswdobroszyce.pl

Osoba do kontaktu
Dyrektor ośrodka: Justyna Kądziela- Doktor

Dyrektor administracyjny: Krzysztof Gawroński

Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego odbywa się  szereg imprez sportowych, kulturalny o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym   i wewnątrzszkolnym.

Placówka w Dobroszycach szczyci się bardzo wysokim poziomem usportowienia dzieci i młodzieży. Nasi wychowankowi wyjeżdżali na światowe olimpiady lekkoatletyczne (New Haeven, Atlanta, Sydney), Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (RPA), Mistrzostwa Europy (Monaco), Mistrzostwa Polski i  zdobywali tam medale.

Na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od lat działają Stowarzyszenia: „Olimpiady Specjalne – Polska”- główny organizator Mitingów Lekkoatletycznych oraz Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”.

Jednocześnie na terenie Ośrodka odbywa się szereg imprez wewnętrznych zgodnie z kalendarzem, zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.

Ponadto uczniowie biorą udział (i zdobywają nagrody) w szeregu imprez plastycznych, muzycznych, wiedzowych i sportowych organizowanych na terenie całego Dolnego Śląska.

Z myślą o przyszłości naszych absolwentów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w tym samym budynku, powołał do istnienia Dom Opieki i Warsztat Terapii Zajęciowej.

MIESIĄC DZIEŃ WYDZRZENIE/DZIAŁANIE
STYCZEŃ 17 „Wspólne kolędowanie” – koncert kolęd z uczniami Szkoły Specjalnej w Twardogórze
19 Szkolny turniej ringo
24 Eliminacje do XXVIII Konkursu Recytatorskiego
LUTY 3 Szkolny turniej halowej piłki nożnej
6 Zabawa karnawałowa z uczniami Szkoły Specjalnej w Twardogórze i Szkoły Podstawowej w Trzebnicy
8 Walentynki – konkursy, zabawy muzyczno-ruchowe
9 „Zima wokół nas” – konkurs wiadomości o zimie
10 Światowy Dzień Chorego
MARZEC 8-16 Obóz zimowy – Biała Szkoła Narciarska w Szklarskiej Porębie
9 „Rozumiem co czytam”- konkurs
14 „Mistrz matematyki” – konkurs matematyczny
14 Dzień logopedy – „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”
15 Mistrzostwa Internatu w Tenisie Stołowym
28 Dzień Teatru – warsztaty teatralne, przedstawienie wychowanków
KWIECIEŃ 4 „Zaświeć się na niebiesko” – Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu
6 „Wiosna ach to ty” – konkurs wiadomości  o wiośnie
13 Wiosenne biegi przełajowe o mistrzostwo Ośrodka
24 „Jak rozweselić Ziemię” – Dzień Ziemi
24 Zabawy muzyczno-ruchowe z elementami integracji sensorycznej
25 „Mam Talent” – wokalno-taneczne prezentacje uczniów
26 „Przysłowia mądrością narodów” – konkurs
MAJ 9 Dzień bibliotekarza i biblioteki
9 „Konkurs patriotyczny” – konkurs wiadomości o Polsce
11 Uczymy się pierwszej pomocy
12 Dzień Otwarty Ośrodka
16 II Dobroszycka Spartakiada z Decathlonem
17 Festiwal zdrowia
18 Szlakiem rycerskim – zajęcia prowadzone przez studentów
19 XIII Dobroszycki Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych
23 „W magicznym świecie wierszy Brzechwy” – konkurs
30 Spartakiada lekkoatletyczna w ramach tygodnia sportu szkolnego
CZERWIEC 1 Dzień Dziecka
6 Mądra główka- konkurs wiedzy i umiejętności.
6 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
30 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
WRZESIEŃ 4 Rozpoczęcie roku szkolnego
26 Pasowanie na ucznia
28 „Święto pieczonego ziemniaka”
19 Jesienne biegi przełajowe o mistrzostwo Ośrodka
30 Dzień Chłopaka
PAŹDZIERNIK 14 Dzień Nauczyciela
26 XII  Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych – MAPT
LISTOPAD 10 „Jesteśmy biało-czerwoni” – konkurs wiadomości o Polsce
25 „Święto Pluszowego Misia”
30 Andrzejki – znane nam zwyczaje i obrzędy
30 XIV Dolnośląski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych
GRUDZIEŃ 6 Mikołaj
12 Wigilia Ośrodka
12-22 Wspólne kolędowanie – koncert kolęd

Pielgrzymka uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na Jasną Górę

Pod koniec roku szkolnego 2016/2017 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobroszycach wraz ze swoimi pedagogami mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w pielgrzymce na Jasną Górę dzięki sponsorowi: firmie Tauron.

W południe, po przyjeździe na miejsce wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej, podczas której byli świadkami zasłonięcia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim towarzyszyło skupienie i powaga. Modlitwą uczniowie złożyli podziękowanie za wszystko to, co ich spotkało w mijającym roku szkolnym. Po Mszy  Św. uczestnicy pielgrzymki mieli okazję zwiedzić między innymi:  salę rycerską, skarbiec, Bastion Świętego Rocha, Kaplice świętego Antoniego i Arsenał. Zwiedzane obiekty zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie, szczególnie zapadła uczniom w pamięci  niezwykła kolekcja klejnotów ofiarowana Matce Bożej przez królów, papieży i pielgrzymów.
Z pieśnią maryjną na ustach i licznymi  pamiątkami, które będą już zawsze przypominały o wizycie w tym świętym miejscu wszyscy uśmiechnięci wrócili wieczorem do Ośrodka w Dobroszycach. W pielgrzymce uczestniczyło 45 osób.

https://www.facebook.com/soswdobroszyce/videos/688232071656351/