Niemal 200 młodych wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas przybyło na Ostrów Tumski we Wrocławiu. Taki zjazd to każdorazowo okazja aby zaczerpnąć ze źródła Caritas, poznać się wzajemnie i zobaczyć jak wielu młodych niesie pomoc najbliższym kolegom i koleżankom, uczestniczy w projektach i pobudza lokalną społeczność do działania.
– Czekaliśmy na ten dzień cztery lata – opowiada ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Zjazd z młodymi wolontariuszami ze Szkolnych Kół już trzykrotnie był przekładany. Najpierw strajk nauczycieli pokrzyżował nam plany, a następnie dwa lata pandemii nie pozwoliły na organizację takiego wydarzenia- wyjaśnia ks. Amrogowicz.
-Program był bardzo ciekawy – mówi Robert Jadwiszczak, diecezjalny koordynator SKC – Miął trzy zasadnicze punkty: wspólną modlitwę, odkrywanie tajemnic i niedostępnych na co dzień zakątków Ostrowa Tumskiego oraz wspólny posiłek. – wylicza.
Młodzi po zarejestrowaniu się w punkcie informacyjnym uczestniczyli w modlitwie w katedrze wrocławskiej przy obrazie Matki Bożej Adorującej. Przewodniczył jej bp Maciej Małyga, który zwrócił uwagę młodym, że mają żyć miłością. Następnie każdy z wolontariuszy otrzymał medalik z wizerunkiem Matki Bożej Adorującej jako symbol powierzeni się jej opiece. Historię wizerunku i jego znaczenie przybliżył Dyrektor Caritas ks. Dariusz Amrogowicz. Zwrócił również uwagę, że od teraz wolontariusze jeszcze bardziej mogą poczuć się jak dzieci zawierzone Maryi. Ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz katedry, opowiadał szczegółowo o ołtarzu Jerina. Zwrócił uwagę, że powstał on w dobie reformacji, gdy bp Jerin pisał do Nuncjatury Apostolskiej o tym, że Wrocław cały już jest sprotestantyzowany i tylko niewielu z terenu archidiecezji wrocławskiej pozostaje wiernych Kościołowi katolickiemu. Zaznaczył, że mimo tego to właśnie do protestanckich artystów malarzy i złotników zwrócił się, by wykonali ten ołtarz. Wyciągnął z tej opowieści wniosek na dziś, że zawsze trzeba próbować rozmawiać ponad podziałami. Pomimo różnic można pięknie działać razem.

Po wyjściu z archikatedry uczestnicy, podzieleni na 20 mniejszych grupy udali się w różne zakątki Ostrowa Tumskiego. Zwiedzali miejsca niedostępne na co dzień m.in. kaplice katedralne w ambicie świątyni, ale również weszli na katedralną wieżę. W punkcie informacyjnym Ostrowa Tumskiego oglądali filmy ukazujące początki Ostrowa oraz to jak się on rozwijał. – Zabraliśmy ich również do łaźni Caritas, by opowiedzieć jak funkcjonuje to miejsce i kto z niego korzysta – opowiada Michał Brzezicki, koordynujący jej pracę. Uczestnicy zjazdu odwiedzili również Bibliotekę Papieskiego Wydziały Teologicznego, gdzie poszukiwali wskazówek do dalszych zadań, które zlokalizowane były w różnych zakamarkach uczelni.
W kościele pw. śś. Piotra i Pawła ks. dr Adam Łuźniak, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej, opowiadał o początkach chrześcijaństwa oraz o tym dlaczego święci Piotr i Paweł są tak bardzo czczeni w Kościele. – Najmłodsza grupa przeszła szlakiem krasnali po Ostrowie Tumskim poszukując ich śladów oraz rozwiązując trudne zagadki dotyczący zarówno tajemnic Wrocławia jak i tych związanych z zadanymi pełnionymi przez tych małych, wrocławskich strażników. – opowiada siostra Magdalena Stachura, która przygotowała zabawę z wrocławskimi krasnalami. Najstarsi wolontariusze podzieleni zostali na grupę męską i żeńską. Ci pierwsi odwiedzili seminarium duchowne, a dziewczyny udały się do klasztorów żeńskich – marianek, jadwiżanek, sióstr Serca Bożego i sióstr Notre Dame. Piękna rzecz odbyła się w kościele pw. św. Marcina, w którym pan Andrzej Garbarek, wykładowca studium organistowskiego, zaprezentował jak działają organy. Co ciekawe również improwizował na zadany przez uczestników warsztatu temat, którym był motyw przewodni z serialu “Czterej pancerni i pies”.
Były również warsztaty medialne prowadzone przez ks. Łukasza Romańczuka z tygodnika “Niedziela” – W tym wypadku młodzi pisali informację prasową, a następnie relacjonowali dzisiejsze spotkanie przed kamerą. Natomiast Karol Białkowski z “Gościa Niedzielnego” opowiadał jak rozpoznać fake newsy oraz jak się nie dać oszukać – opowiada Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.
Zjazd Szkolnych Kół Caritas zakończył się posiłkiem w ogrodach Caritas.