W dniu 28 października 20215r. na Hali Sportowej w Dobroszycach Klub Olimpiad Specjalnych Radośni Dobroszyce, działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach organizuje Jubileuszowy XV Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.
W imprezie będzie uczestniczyło 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, reprezentujących poszczególne Kluby Olimpiad Specjalnych z terenu całego Dolnego Śląska.
 
W Programie Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych biorą udział osoby, u których z niepełnosprawnością intelektualną współistnieją zaburzenia aparatu ruchu lub zaburzenia sensoryczne, jak również nie mają one możliwości zrozumienia oraz przestrzegania zasad współzawodnictwa i przepisów sportowych. Podstawowym założeniem MATP (Motor Activities Training Program) jest program zajęć ruchowych wykorzystujący wartości płynące z systematycznej i konsekwentnej pracy terapeutycznej.
W programie MATP brak jest współzawodnictwa, rywalizacja nie jest istotna, uczestnicy mogą wykorzystywać zaadaptowany dla ich potrzeb sprzęt, jak też korzystać z pomocy terapeuty, aby jak najlepiej zademonstrować swoje umiejętności.
Uczestnictwo w Programie stwarza jego uczestnikom możliwość przeżywania radości i przyjemności, niweluje napięcie, daje osobom niepełnosprawnym możliwość poczucia dumy z zademonstrowania swoich umiejętności przed rodzicami, kolegami i widzami, poprawia kondycję fizyczną i zdolności poruszania się. Pozwala również na podsumowanie pracy terapeuty i osoby z niepełnosprawnością oraz mobilizuje ich do uzyskania wszechstronnych efektów rehabilitacji ruchowej.
 
 
ORGANIZATOR:
Klub Olimpiad Specjalnych „Radośni” Dobroszyce,
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska- Dolnośląskie
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy,
Urząd Gminy w Dobroszycach,
Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
WOLONTARIUSZE:
Studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy
TERMIN I MIEJSCE
28 października 2021r. godz. 10:00.
Hala Sportowa w Dobroszycach przy ulicy Parkowej