W sposób praktyczny wyrażają uznanie  i dziękują za trud. „Wspólnota” ­– organizacja pomocowa z Freiburga w Niemczech przekazała wrocławskiej Caritas dwa łóżka pielęgnacyjne. To element szerszego programu wspierania diecezjalnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Dwa nowe łóżka pielęgnacyjne przekazała Hilfsgemeinschaft für Kranke und Behinderte in Polen e.V. dla wypożyczalni wrocławskiej Caritas. To kolejny dar otrzymany od tej instytucji. Przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie otrzymaliśmy 5 wózków dla osób z niepełnosprawnościami ofiarowanych przez społeczność z Freiburga. Organizacja  stara się pozyskiwać środki finansowe na zakup kolejnych łóżek pielęgnacyjnych dla wypożyczalni Caritas w całej Polsce.

Serdecznie dziękujemy Panu Jozefowi Pawliczek i Panu Maranowi Jagielskiemu za życzliwą pamięć i osobiste zaangażowanie w niesienie pomocy i ulgi w chorobie czy niepełnosprawności osób w Polsce.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Adres
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław

Telefon
668 021 033
713 271 316
713 271 300 – sekretariat

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

E-mail
abanys@caritas.wroclaw.pl

Osoba do kontaktu
Siostra Aneta Banyś CDC

Sprzęt wypożyczany jest na podstawie umowy Użyczającego z Biorącym. Do wypożyczenia niezbędne są dokumenty takie jak:

dowód osobisty osoby, która będzie wypożyczać sprzęt oraz osoby dla której  sprzęt ten będzie służył.

W przypadku Koncentratora tlenu potrzebne jest dodatkowo zalecenie lekarza prowadzącego o potrzebie stosowania koncentratora.

 

Okres, na jaki wypożyczany jest sprzęt

Sprzęt wypożyczamy na okres jednego roku. Po tym czasie na Biorącym ciąży obowiązek zwrócenia sprzętu w stanie niepogorszonym. Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia umowy należy skontaktować się z pracownikiem Wypożyczalni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

 

Sprzęt rehabilitacyjny

Na potrzeby osób chorych wypożyczamy następujący sprzęt rehabilitacyjny:

 

* Łóżka pielęgnacyjne podnoszone na pilota

* Łóżka pielęgnacyjne podnoszone manualnie

* Koncentratory tlenu

* Wózki inwalidzkie

* Chodziki (balkoniki)

* Krzesełka toaletowe

* Kule

* Ortezy