Protokół z zebrania założycielskiego

Wniosek Proboszcza

Skład Zarządu PZC

Wykaz członków zwyczajnych

Sprawozdanie PZC

Deklaracja Wolontariusza PZC