WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Sprzęt wypożyczamy na okres jednego roku. Po tym czasie na Biorącym ciąży obowiązek zwrócenia sprzętu w stanie niepogorszonym. Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia umowy należy skontaktować się z pracownikiem Wypożyczalni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

REHABILITACJA W HENRYKOWIE

Zakład Rehabilitacji Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzi usługi rehabilitacyjne w formie ambulatoryjnej oraz domowej a także poradnię rehabilitacyjną dla pacjentów posiadających skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

REHABILITACJA W MAŁKOWICACH

Zakład Rehabilitacji  obejmuje swoją opieką fizjoterapeutyczną pacjentów ambulatoryjnych głównie z terenu gminy Kąty Wrocławskie, pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Małkowicach.

DOM OPIEKI W DOBROSZYCACH

Dom Opieki w Dobroszycach jest placówką pobytu stałego, o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczoną dla 32 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które wymagają opieki całodobowej.

 

Dom opieki W HENRYKOWIE

Dom sprawuje całodobową opiekę. Zapewnia realizację usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Pomocą mieszkańcom służy pracownik socjalny. Dom zapewnia pomoc lekarzy specjalistów z terenu dolnego śląska.

DOM OPIEKI W MALCZYCACH

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, w celu zapewnienia całodobowej opieki oraz pomocy w zaspokojeniu potrzeb bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych oraz kulturalnych.

PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ

Potrzebujący mogą liczyć tu w pierwszym rzędzie na dobrą informację o miejscach, gdzie udzielana jest pomoc konkretnego rodzaju, ale też ważnym elementem pracy biura jest również przyjmowanie darów od osób, które chcą się podzielić.

HOSPICJUM DOMOWE

Celem istnienia Hospicjum jest objęcie wszechstronną opieką chorych na nieuleczalne, postępujące schorzenia, zwłaszcza chorobę nowotworową, ale też odleżyny, rzadziej inne ciężkie schorzenia.

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY W MAŁKOWICACH

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Małkowicach  jest ośrodkiem przystosowanym dla osób obłożnie i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej.