Szkolenie

Dwudniowego Szkolenie, w ramach którego odbędą się warsztaty tematyczne dotyczące działalności wolontariuszy zaangażowanych w program “Na codzienne zakupy”. Podczas spotkania odbędą się działania związane z budowaniem wspólnoty Caritas i formacją duchową (msza św., modlitwa, zajęcia formacyjne) oraz szkolenia tematyczne poprowadzone przez specjalistów – trenerów.

Tematy warsztatów:

  1. Żywienie osób w wieku dojrzałym
  2. Różne formy aktywizacji seniorów i integracja działań senioralnych w parafiach i wspólnotach lokalnych.
  3. Propozycje i formy działań w Caritas Diecezjalnej i innych organizacjach lokalnych.
  4. Konkursy na minigranty dla PZC.

 MIEJSCA SZKOLENIA:

Seminarium Duchowne we Wrocławiu
Plac Katedralny 14
50-329 Wrocław

PROGRAM:

DZIEŃ PIERWSZY – 18 LISTOPADA PIĄTEK

GODZINA      WYDARZENIE

12:00 – 12:30   Rejestracja uczestników szkolenia NCZ – wydanie identyfikatorów

 

12:30   MSZA ŚWIĘTA w kaplicy seminaryjnej II lub III piętro

13:45 – 14:45   Obiad refektarz parter (stół szwedzki)

15:30 – 16:30   WYKŁAD

16:30 – 17:00   PRZERWA KAWOWA

17:00 – 18:30   WYKŁAD

18:45 – 19:30   KOLACJA (stół szwedzki)

19:30   PROPOZYCJA SPACERU NA RYNEK WROCŁAWSKI JARMARK

DZIEŃ DRUGI – 19 LISTOPADA SOBOTA

GODZINA      WYDARZENIE

9:00 – 10:30    WYKŁAD

10:30 – 11:00   PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:30   WYKŁAD

13:00   MSZA ŚWIĘTA w kaplicy seminaryjnej II lub III piętro

14:00 – 15:00   OBIAD ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 

„Na codzienne zakupy” to program Caritas Polska, realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki oraz 43 Caritas diecezjalnymi. Ma na celu wymierną, całoroczną pomoc seniorom w wieku 60+ – samotnym, potrzebującym wsparcia materialnego, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym, zamieszkującym wsie i małe miejscowości. Służy też aktywizacji społecznej seniorów umożliwiając im uczestnictwo w działaniach towarzyszących oraz zapewnia bezpośrednią pomoc wolontariuszy w codziennych zakupach.

Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 160 zł miesięcznie na karcie przedpłaconej. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka, z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.

Program „Na codzienne zakupy” jest realizowany od kwietnia 2022 do końca stycznia 2023 roku. Na pomoc potrzebującym Fundacja Biedronki przekazała w tym programie 18,07 mln złotych. Całorocznym wsparciem jest objętych 11 tys. osób.

Partnerami Programu są Caritas diecezjalne. To właśnie one, lokalne wspólnoty Caritas, z pomocą pracowników i wolontariuszy Caritas rekrutują beneficjentów kart „Na codzienne zakupy” spośród swoich potrzebujących pomocy podopiecznych.

W tym popandemicznym roku seniorzy mogą także uczestniczyć w działaniach aktywizujących w parafiach, blisko miejsca zamieszkania. Działania te mają na celu minimalizowanie osamotnienia i wykluczenia społecznego kobiet i mężczyzn 60+. Wielu seniorów uczy się korzystać z nowych technologii, by uczestniczyć w spotkaniach on-line.

Każdego roku w realizacji programu uczestniczą wolontariusze Caritas. W obecnej edycji programu będzie ich ponad 4 tys. Wielu z nich to sąsiedzi seniorów, członkowie Parafialnych Zespołów Caritas oraz pracownicy Caritas. Wyszukują osoby najpilniej potrzebujące wsparcia, załatwiają formalności, pomagają seniorom w robieniu zakupów a czasem także w codziennych czynnościach. Każdy z wolontariuszy ma pod opieką maksymalnie 3 seniorów z programu „Na codzienne zakupy”. To pozwala na systematyczny, bezpośredni, indywidualny kontakt z każdym seniorem.

To już piąta edycja programu „Na codzienne zakupy” realizowanego wcześniej z siecią sklepów Biedronka. W 2018 r. skorzystało z niego 5 300 seniorów, w 2019 r. 6 600 potrzebujących, w 2020 r. 10 000 beneficjentów, a w 2021 także było ich ponad 10 000.