Zapraszamy do wzięcia udziału w  KONKURSIE SENIOR CARITAS 2022. O dofinasowanie mogą ubiegać się Parafialne Zespoły Caritas .

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest aktywna działalność i współpraca z CAW w ramach programu: Na Codzienne Zakupy 2022. Przesałnie wniosku zgodnie z regulaminem, zał. 1,2.

Projekt może być realizowany w terminie od dnia 24 października 2022 do 30 listopada 2022 roku.

Kwota dofinansowania może być przeznaczona wyłącznie na projekty związane z KONKURSEM SENIOR CARITAS 2022. Przedmiotem dofinansowania mogą być usługi i towary niezbędne do realizacji projektu tj. m.in.:

a) realizację lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych oraz integrujących i aktywizujących środowiska senioralne w parafiach (aktywizacja i integracja senioralna i międzypokoleniowa),

b) wspieranie działań wynikających z potrzeb danej wspólnoty senioralnej w parafii, szczególnie najbardziej potrzebujących seniorów i wolontariuszy senioralnych (pomoc seniorom, wsparcie dla pomagających).

Ponadto zaprojektowane działania mają być przyjazne naturze oraz powinny być związane z: promowaniem zdrowego odżywiania, nie marnowania żywności, warsztatami kulinarnymi, zapraszaniem osób samotnych do wspólnego biesiadowania

DO POBRANIA DOKUMENTY DLA ORGANIZATORA W W PARAFII

KONKURSU SENIOR CARITAS 2022