Opieka pielęgniarska świadczona jest w domu u pacjenta obłożnie i przewlekle chorego.

Zakres działalności:

 1. dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00;
 2. dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach;
 3. wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu;
 4. liczba świadczeniobiorców objętych opieką – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego;
 5. pielęgniarska opieka długoterminowa domowa nie może być realizowana dla świadczeniobiorców:
  1. objętych opieką przez hospicjum domowe,
  2. objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opiekuńcze,
  3. objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie,
  4. w ostrej fazie choroby psychicznej

Stacja Opieki w Oławie

Adres
pl. Piastów 6
55-200 Oława

Telefon
Anna Piotrowska
Tel. 662 214 354 ; 514 899 567

 

Stacja Opieki w Henrykowie

Adres
pl. Cystersów 4D
57-210 Henryków

Telefon
074/ 81 910 82

668 021 031

Stacja Opieki w Ziębicach

Adres
ul. Wąska 17
57-220 Ziębice

Telefon

668 021 031

074/ 81 91 082

Osoba do kontaktu
Kierownik – Beata Widziak

Stacja Opieki w Małkowicach

Adres
ul. Klasztorna 1

55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon

514 899 567

662 214 354

Osoba do kontaktu
Kierownik – Anna Piotrowska