About Our Team

Your subtitle goes right here.

Nick Roach

President, CEO, Theme UI/UX Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis nec nisi non luctus. Donec aliquam non nisi ut rutrum. In sit amet vestibulum felis, id aliquet ipsum. Vestibulum feugiat lacinia aliquet.

  • Design & UX 50% 50%
  • Web Programming 80% 80%
  • Internet Marketing 10% 10%

Kenny Sing

Lead Graphic Designers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis nec nisi non luctus. Donec aliquam non nisi ut rutrum. In sit amet vestibulum felis, id aliquet ipsum. Vestibulum feugiat lacinia aliquet.

  • Photoshop 85% 85%
  • After Effects 70% 70%
  • Illustrator 50% 50%

Mitch Skolnik

Community Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis nec nisi non luctus. Donec aliquam non nisi ut rutrum. In sit amet vestibulum felis, id aliquet ipsum. Vestibulum feugiat lacinia aliquet.

  • Customer Happiness 80% 80%
  • Tech Support 30% 30%
  • Community Management 50% 50%

Timely Support

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus, nec eleifend tincidunt nisi. Fusce at purus in massa laoreet.

Innovative Ideas

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus, nec eleifend tincidunt nisi. Fusce at purus in massa laoreet.

Advanced Technology

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus, nec eleifend tincidunt nisi. Fusce at purus in massa laoreet.

Clear Communication

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus, nec eleifend tincidunt nisi. Fusce at purus in massa laoreet.

Pracownicy Caritas Współtworzą Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego

 

W skład Rady weszło dwóch pracowników Caritas: Włodzimierz Sopalski oraz Paweł Trawka. Będą działać na rzecz rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi by wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców Wrocławia.

 

Powołana przez Prezydenta Miasta Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła nową kadencję. Większość jej członków to osoby, które zasiądą w niej po raz pierwszy. W jej skład wchodzi trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia, trzech reprezentantów prezydenta Wrocławia oraz sześciu przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta oraz na rzecz jego mieszkańców, wybranych przez te organizacje. Każda z tych instytucji mogła zgłosić dwóch kandydatów, jako jedyna z tej możliwości skorzystała wrocławska Caritas i dzięki głosom poparcia obaj pracownicy Caritas zostali włączeni do Rady.

Od wielu lat, wspólnie z Gminą Wrocław, Caritas realizuje szereg projektów na rzecz mieszkańców i poprawy ich poziomu życia –mówi Paweł Trawka, rzecznik Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, wybrany na sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego – Chcemy z jednej strony zacieśniać tę współpracę, ale na sercu leży nam również nawiązanie nowych relacji i zbudowanie  dobrych praktyk z innymi Organizacjami Pożytku Publicznego, tak, by jednoczyć się w działaniach dla dobra wrocławian.

Rada Działalności Pożytku Publicznego odpowiada za instytucjonalizację zasady dialogu obywatelskiego oraz za współpracę pomiędzy wrocławskim samorządem a trzecim sektorem. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

Don't Be Shy. Get In Touch.

If you are interested in working together, send us an inquiry and we will get back to you as soon as we can!