Podczas briefingu prasowego wrocławska Caritas podsumowała dotychczasowe działania w Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz zapowiedziała uruchomienie programu Rodzina Rodzinie dla Ukrainy.

– Od 1 czerwca do 24 października Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej udzieliło wsparcia 3832 osobom. – wyliczał ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. – Każdy otrzymał bon na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Rodziny o specjalnych potrzebach, np. z osobą z niepełnosprawnościami lub
w szczególnie trudnej sytuacji mogą liczyć na zwiększoną kwotę pomocy oraz na dary rzeczowe. – dodał dyrektor.

Łącznie w formach bonów i kodów na zakupy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej rozdała 208 250 zł. Środki pochodzą zarówno od ofiarodawców indywidualnych jak i od firm. Część bonów przekazała Caritas Polska.

Obsługujące Centrum Siostry Serca Bożego, pracujące do lutego na Ukrainie, nie tylko wyjaśniają zasady działania programu ale również prowadzą z uchodźcami tak bardzo potrzebne im rozmowy.

– To często trudne spotkania, ale równie często pełne nadziei- zaznaczyła siostra Marietta Miksa CDC pracująca w centrum. Siostry udzielają również informacji odnośnie zasad pobytu, dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia, polskiego systemu opieki społecznej, edukacji dla dzieci-uchodźców, a także innych informacji o charakterze pomocowym.

Zauważając potrzebę wsparcia Ukraińców pozostających w swojej ojczyźnie Caritas w Polsce intensyfikuje działania uruchamiając program Rodzina Rodzinie dla Ukrainy.

– Program Rodzina Rodzinie jest unikalny na skalę światową. Polega na wsparciu rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie. Realizowany jest przez Caritas Polska dzięki finansowej pomocy darczyńców.  – wyjaśnia Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.

Aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących, program Rodzina Rodzinie jest realizowany
w partnerstwie z działającymi na terenie całej Ukrainy rzymskokatolicką Caritas-Spes oraz grekokatolicką Caritas Ukraina. Wsparcie finansowe potrzebująca rodzina otrzyma w gotówce
w lokalnej walucie podczas comiesięcznych dystrybucji. Z uwagi na różnorodność potrzeb każda z rodzin samodzielnie dysponuje otrzymanym wsparciem gotówkowym. Darowizny przekładają się na konkretne obszary pomocy.

Ukraina