ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W POSTACI CAŁODOBOWEJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Dla kogo wsparcie:

Dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami
z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego

Gdzie będzie realizowana opieka:

W Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach.

Małkowice, ul. Klasztorna 1

55-080 Katy Wrocławskie

Tel. 71-79-30-184

e-mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl

 Co oferujemy:

Całodobową opiekę, wyżywienie dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz piękne
i spokojne otoczenie.

Do dyspozycji podopiecznych są 2 pokoje dwuosobowe i jeden pokój jednoosobowy
z łazienkami. Każdy pokój wyposażony jest w telewizor.

Minimalny okres pobytu to 3 dni a maksymalny to 21 dni w roku.

Kim nie będziemy mogli się zaopiekować:

Osobami wymagającymi opieki paliatywnej oraz wymagającymi korzystania
ze specjalistycznego sprzętu medycznego lub wysokospecjalistycznego leczenia.

Ile to kosztuje:

Jako realizator zadania nie pobieramy żadnych opłat z tytułu wykonywanej opieki

Gdzie można uzyskać więcej informacji oraz kto kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Kościuszki 131

50-440 Wrocław

tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869

e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych
od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz ze środków otrzymanych od Powiatu Wrocławskiego.