Wrocławska Caritas włącza się w projekt #WdzięczniMedykom, który jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez szpitale i personel medyczny w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.

– Wspólnie z Urzędem Wojewódzkim, z KGHM Polska Miedź podjęliśmy akcję wsparcia jednostek leczniczych –wyjaśnia ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. – Nasza akcja jest przede wszystkim kierowana do szpitali, Domów Pomocy Społecznej,  tych miejsc gdzie seniorzy muszą być otoczeni szczególną troską i opieką i szczególnymi warunkami – dodaje dyrektor.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej otrzymała do wydania środek dezynfekujący do rąk NITROSEPT w ramach projektu Fundacji KGHM: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Płyn został rozdzielony przed biuro Wojewody Dolnośląskiego pomiędzy 64 jednostki na Dolnym Śląsku.  – Odebraliśmy ponad dwie tony środku  do dezynfekcji rąk przekazanego przez Fundację KGHM.  To bardzo cenny dar. – podkreśla Jarosław Kresa, wicewojewoda dolnośląski. – Za pośrednictwem Caritas rozdysponujemy go na ponad 60 placówek. Przede wszystkim Dolnośląskich szpitali, ale też Domów Pomocy i Domów Opieki. Bardzo dziękujemy Fundacji KGHM a także Caritas za włączenie się w tę akcję – podkreśla  wice wojewoda.

Środek trafi do 7 szpitali, oraz 57 DDomów Opieki i Domów Pomocy Społecznej aby pomóc w ochronie seniorów.

– Obecna sytuacja otwiera różne możliwości współpracy – mówi ks. Amrogowicz. –  Okazuje się, że Urząd Wojewódzki, Caritas a także wielkie zakłady i samorządy wspólnie mogą podejmować działania na rzecz potrzebujących, zagrożonych wirusem. Niektórzy powiedzą, że cóż to jest? To jest niewielka kropla w morzu zapotrzebowań, ale czy może się nie składa kropel? Zapraszamy by tych kropli bo jak najwięcej – zachęca dyrektor wrocławskiej Caritas

#PomocDlaSeniora

https://www.facebook.com/CaritasArchidiecezjiWroclawskiej/videos/655041945261967/​ https://www.facebook.com/CaritasArchidiecezjiWroclawskiej/videos/655041945261967/