Wszystkim naszym kapłanom: proboszczom, przewodniczącym Parafialnych Zespołów Caritas, opiekunom Szkolnych Kół Caritas, kapelanom i wikariuszom wspierającym dzieła Caritas w różnorodny sposób składamy serdeczne podziękowania za troskę o wiernych, szukanie zagubionych i marnotrawnych, wspieranie ubogich i chorych (por. List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2019 roku).

Niech odnowienie materii sakramentów jakie dziś się dokonało w naszej Archikatedrze dotyka i waszego powołania kapłańskiego, byście z mocą przepowiadali Ewangelię.

Biskupi do kapłanów na Wielki Czwartek: Świadectwo życia to przekonujący sposób głoszenia Ewangelii