Bolesław Stembalski od połowy lat ’80 zaangażowany w działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego gdzie pełnił funkcję kierownika sekcji transportowej.

Od roku 1990 angażowany w działalność w parafii pw. św Maksymiliana na wrocławskim Gądowie i od tego czasu włączał się zarówno w wykończenie budowy świątyni jak i działalność na rzecz parafian kontynuując zaangażowanie  w Arcybiskupim Komitecie Charytatywnego, aż do zakończenia jego działalności. Zaangażował się w działalność Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami gdzie do dziś pełni funkcję Skarbnika. Dwa razy w miesiącu odwiedza więźniów szukając z nimi rozwiązania problemów. Od roku 2002 pełni funkcję Prezesa Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Św. Maksymiliana, który do dziś jest jednym z największych i najbardziej dynamicznych zespołów w całej Archidiecezji Wrocławskiej. Był inicjatorem „Banku pracy” gdzie zgłaszały się osoby potrzebujące zatrudnienia oraz te, które różnego rodzaju prace potrzebowały zlecić. Zorganizował wraz z Parafialnym  Zespołem Caritas szeroką sieć wspierania dzieci i młodzieży.  Do dziś niezwykle aktywny i energiczny, pełen pomysłów i nie bojący się nowych wyzwań.

 

 

Aneta Banyś ze Zgromadzenia Sióstr Serca Bożego – w Caritas Archidiecezji Wrocławskiej pracuje od 1 lutego 2010r. Najpierw na stanowisku koordynatora ds. wyjazdów mammobusu, a po zakończeniu tej działalności przez wrocławską Caritas mammobusu (2014) skierowana do pracy w łaźni Caritas. Zajmuje się tam głównie koordynowaniem pracy łaźni oraz magazynu odzieży, w którym obsługuje ubogich i bezdomnych, korzystających z kąpieli. Do obowiązków s. Anety należy również  obsługa biura charytatywnego, gdzie przyjmuje podania o pomoc, weryfikuje je i wspomaga osoby potrzebujące. Realizuje recepty dla osób, których na to nie jest stać. S. Aneta zajmuje się również wypożyczalnią sprzętu medycznego,  głównie łóżek, koncentratorów tlenu, ssaków medycznych oraz innego drobnego sprzętu medycznego.

Jej nadzwyczajne zaangażowanie, profesjonalizm i wielkie serce dla osób bezdomnych są ogromnym wsparciem działalności na rzecz najbardziej wykluczonych. To jej poświęcenie i zdolności  pracy z ludźmi zostały dostrzeżone również w zgromadzeniu, w którym od roku 2016 pełni funkcję Matki Generalnej. Nie przeszkadza jej to w zaangażowaniu w łaźni i innej działalności Caritas. Również siostry, wobec których jest przełożoną angażuje w działania społeczne zarówno w Caritas jaki i innych miejscach. Siostra Aneta bardzo mocno wspiera działalność Klubowego Centrum Aktywności Pozytywka, prowadzonego przez siostry dla dzieci z niepełnosprawnościami. W domu zakonnym wydawane są również kanapki dla potrzebujących.  

 

Marian Borowski od roku 2004  kierownik jadłodajni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Słowiańskiej. Pełni tę funkcję od początku działalności jadłodajni. W swej pracy z wielkim zaangażowaniem troszczy się  nie tylko o napełnienie talerzy gorącą zupą, ale również stara się poprzez rozmowy i osobistą relację wpływać na postawy i sposób życia podopiecznych jadłodajni. Organizuje śniadania Wielkanocne, przygotowuje paczki świąteczne. Dba o to by w jadłodajni dostępna była odzież dla potrzebujących.  Aktywizuje osoby bezdomne do włączania się w pomoc pracy jadłodajni oraz dzieła Caritas. W roku 1996 uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu i pomimo swej niepełnosprawności angażuje się w pomoc innym. Z pomysłowością zdobywa żywność dla jadłodajni odwiedzając np. rolników i sprzedawców na giełdzie Rolno – spożywczej.