Ponad stu liderów parafialnego wolontariatu Caritas spotkało się 6 października na Ostrowie Tumskim. Zjazd formacyjno – informacyjny rozpoczął się Eucharystią, podczas której ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor wrocławskiej Caritas ukazywał nadprzyrodzoną wartość posługi wolontariuszy Caritas. – Człowiek rozpoznaje siebie samego w biedzie – wskazywał kaznodzieja przywołując postać Hioba z pierwszego czytania – gdy jest trudność, nieszczęście, wtedy naprawdę poznajemy siebie, poznajemy czy skąd wypływają nasze uczynki – wskazywał. „Cieszcie się bo wasze imiona zapisane są w niebie” ten fragment Ewangelii przypomina wolontariuszom o ich niezwykłym posługiwaniu. – Świat lansuje laicką wizję wolontariatui: możesz być dobry bez Boga. Uczynki bez wiary są puste, bo wgłębi serca wykonujemy je żeby się przypodobać, żeby ktoś to zobaczył. Mogą przynieść nam radość ale nie są uczynkami życia wiecznego. Wasze uczynki wypływają z wiary w Chrystusa. Zostaliście wybrani do posługi budowania Jego Kościoła – podsumował ks. Dariusz.

 

Informacyjna część Zjazdu odbyła się w gościnnej auli Papieskiego Wydziału Teologicznego.

 

 • Dyskusję rozpoczęło wystąpienie Michał Brzezickiego, koordynującego zbiórki żywności. Koordynator podsumował zbiórkę „Kromka chleba dla sąsiada” i wskazał terminy zgłoszeń do kolejnych zbiórek.
 1. Grudniowa zbiórka odbędzie się w dniach 7 – 8 grudnia br.
  ZGŁOSZENIA DO 19 PAŹDZIERNIKA za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ
 2. Wielkanocna zbiórka odbędzie się 29 – 30 marca 2019 r. – szczegóły dotyczące zgłoszenia pojawią się w styczniu.

 

 • Łukasz Kocur, Rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przedstawił informację o projekcie „Koperta życia” zachęcając Parafialne Zespoły do propagowania tej idei wśród wolontariuszy, podopiecznych i parafian poprzez rozdawanie „Koperty życia” na dyżurach lub po niedzielnych Mszach świętych, po uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

PO ODBIÓR ZAMÓWIONYCH KOPERT ZAPRASZAMY OD 15 PAŹDZIERNIKA DO KOŃCA MIESIĄCA, PO TYM TERMINIE EWENTUALNĄ NADWYŻKĘ KOPERT ZWRÓCIMY DO MOPS – u.

 

Zamówienia:sms  662 217 292 lub email: rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl

 

Informacje o kopercie życia TUTAJ

Wzór koperty życia TUTAJ

 

 • Ksiądz Dariusz Amrogowicz opowiadał o obchodzonym w 2019 roku jubileuszu 30 – lecia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Ważnym elementem obchodów jest pielgrzymowanie do grobu naszej patronki, św. Jadwigi w Trzebnicy. 20 października br. W sobotę będzie okazja do rozpoczęcia pątniczej tradycji wolontariuszy Caritas. O godzinie 9.00 autokarami wyjedziemy do Trzebnicy aby przy rotundzie św. Jadwigi (ul Grunwaldzka/ Czereśniowa 28) o godz. 10.00 rozpocząć piesze pielgrzymowanie do grobu świętej księżnej.   O godz. 12.00 będziemy uczestniczyć w Eucharystii a po niej spotkamy się przy ciepłym poczęstunku. Zgłoszenia osób jadących AUTOKAREM spod biura Caritas na nr sms 662 217 292 lub rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl do 17 października. Koszt przejazdu w obie strony 10 zł.  MAPA MSC   Pozostałe PZC lub pojedyncze osoby także prosimy o zgłoszenie się do listy pielgrzymów do dnia 19 października tj.piątek.

Z  okazji jubileuszu został wydany kalendarz ścienny z kalendarium przyszłorocznych wydarzeń. Każdy PZC może bezpłatnie otrzymać 10 szt. Tej publikacji do rozdania wśród wolontariuszy i darczyńców. Zespoły, które nie odebrały kalendarzy na sobotnim spotkaniu zapraszamy do Centralnego Ośrodka Caritas we Wrocławiu, ul Katedralna 7.

Wolontariusze zostali też zachęceni do włączenia się w Jubileuszowy Zjazd Szkolnych Kół Caritas w dniu 23 maja 2019 r. na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

 • Duża zmiana dotyczyć będzie sposobu finansowania kolonii i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. W roku 2019 Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nie będzie organizowała kolonii, natomiast rozpocznie się konkurs dla PZC i SKC na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku. Zespoły będą zgłaszać swoje projekty, które po weryfikacji i ocenie zostaną dofinansowane ze środków pozyskanych podczas akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Szczegółowo system projektów zostanie omówiony podczas Zjazdu Liderów PZC w lutym 2019 r.
 • Rozpoczęliśmy projekt, realizowany dzięki wspólnej akcji Caritas Polska i Biedronki. Uczestników szkolimy w zakresie bezpiecznej obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej oraz profilu na Facebooku.

Aby szerzej docierać z informacją o działaniach wolontariuszy i edukować technologicznie seniorów, chcemy stworzyć na Facebook’u profile Parafialnych Zespołów Caritas.

Terminy:

18.10, 23.10, 26.10, 14.11, o godzinie 17.00

6.11, 10.11, , 17.11 o godzinie 10.00

 

Dla wolontariuszy obeznanych z mediami społecznościowymi proponujemy specjalny kurs z tworzenia grafik internetowych.

 

Zgłoszenia : rzecznik@wroclaw.caritas.pl

 

 • Główna cześć spotkania skoncentrowana została wokół zmian w Statucie Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Najważniejsze różnice pomiędzy obowiązującym dokumentem a jego nowelizacją zostały przedstawione w biuletynie oraz szczegółowo omówione na spotkaniu. Zmiany zostały wymuszone pracami nad znowelizowaniem Statutu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Podstawową różnica pomiędzy dotychczas obowiązującym dokumentem a przygotowaną zmiana dotyczy przeniesienia osobowości prawnej Parafialnego Zespołu Caritas z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na parafię przy której został utworzony. Znowelizowany Statut przekazuje też większy zakres kompetencji księżom Przewodniczącym PZC i Proboszczom.

 

 • Ważny głos zabrał ks. dr Jerzy Żytowiecki, proboszcz parafii pw. Św. Bonifacego we Wrocławiu, który podkreślił potrzebę koordynacji wolontariatu i dzieł charytatywnych w parafiach. Parafialny Zespół może spajać działania poszczególnych grup i wspólnot duszpasterskich w podejmowaniu realizacji przykazania miłości względem bliźniego. To PZC powinien się stać lokalnym liderem działania na rzecz potrzebujących, włączając w swoje działania inne grupy działające w parafii i na jej terenie.

 

 • W piątki w Centralnym Ośrodku Caritas we Wrocławiu, ul Katedralna 7, o godz. 15.00 odprawiana jest Msza święta w kaplicy św. Jadwigi w intencji podopiecznych, darczyńców, wolontariuszy, pracowników i dzieł Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zachęcamy do włączania się w tą modlitwę osobiście a jeśli nie możemy być w tym dniu razem prosimy o łączność duchową przez modlitwę podejmowaną w domu lub pracy.