Trzecia edycja akcji wrocławskiej Caritas „Talent Miłosierdzia” rozpoczęła się w Środę Popielcową. Metropolita wrocławski i przedsiębiorcy zachęcali do zaangażowania się w społeczną inicjatywę i zebranie żywności dla najbardziej potrzebujących.

Inauguracja kampanii Wrocławskiej Caritas – „Talent Miłosierdzia” odbyła się podczas spotkania z dziennikarzami w dniu 14 lutego br. (Środa Popielcowa) w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 9.

Podczas konferencji głos zabrali:

 W spotkaniu uczestniczyli również :

Monika Cieślak – sukcesor firmy Metalerg

Iwona Słomska – Członek Zarządu ds. PR, Marketingu i Zasobów Ludzkich KRUK SA

Edward Laufer – prezes Zarządu Vantage Development SA

Podczas spotkania z dziennikarzami każdy z obecnych przedsiębiorców trzymał papierową torbę
i swoją obecnością i poparciem dla akcji będzie propagował zaangażowanie się w nią swoich pracowników i współpracowników.

Tym razem promujemy tę formę pomocy wraz z przedsiębiorcami, wskazując na ważną rolę, jaką podmioty gospodarcze pełnią w kształtowaniu społeczeństwa odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie.

„Talent Miłosierdzia” to akcja łącząca różnych ludzi, z różnych „światów”. Pielęgniarka i elektryk, parownik biurowy i górnik, dziennikarz i pracownik fizyczny, dzieci i seniorzy, biskupi i piłkarze, każdy może w sobie odnaleźć taki talent, który słabszym, pokrzywdzonym może przynieść radość i być konkretną pomocą.

Czasami pomaganie wydaje nam się trudne. Od czego zacząć? Co może być potrzebne? Komu i jak pomóc? Dlatego powstał projekt toreb „Talentu miłosierdzia”. Te torby są tak naprawdę wielkimi, rozkładanymi ulotkami, na których zawarta jest informacja o tym jak dobrze pomóc. W trzech zwięzłych punktach wyjaśniona jest idea i istota akcji. Znajdziemy tam listę proponowanych zakupów oraz informacje o miejscu przekazania wypełnionych toreb.

Nasze torby to tak naprawdę to tylko pretekst do tego, aby o potrzebujących myśleć częściej niż tylko na Święta Bożego Narodzenia czy na Wielkanoc. Torby z żywnością trafiają do wrocławskiej Caritas przez cały rok. Na Ostrowie Tumskim są księżą, którzy regularnie przynoszą pękate paczki z pomocą dla ubogich. Żywność przekazywana jest w parafiach wolontariuszom Caritas a co tygodniowe dyżury przy kościelnych grupach charytatywnych pokazują jak bardzo taka pomoc jest nadal potrzebna.

Jak to działa? (propozycja scenariusza w zakładzie pracy)

1.     Zbieramy ekipę utalentowanych osób

2.     Mówimy o idei akcji

3.     Rozdzielamy pomiędzy siebie listę zakupów

 

 Mogą to być np.:
 • cukier
 • mąka
 • ryż
 • kasza

 

 • makaron
 • płatki
 • mleko
 • konserwy

 

 • herbata
 • zupy
 • olej
 • masło

 

 •  słodycze
 • dżemy
 • bakalie
 • soki

 

 4.     Przekazujemy torbę potrzebującym – bezpośrednio lub np. do Parafialnego Zespołu Caritas czy po prostu w parafii.

5.     Za miesiąc lub kwartał akcję powtarzamy 🙂

Dzięki takiemu zaangażowaniu nie tylko sprawimy komuś radość i realnie pomożemy w trudnych chwilach, ale również zbudujemy wokół siebie społeczność osób solidarnych i wrażliwych. To wspaniałe narzędzie do organizowania nowych,  bogatszych relacji w naszym społeczeństwie.

Wszyscy ludzie mają prawo ale i obowiązek uczestniczenia w życiu społecznym, szukając razem dobra wspólnego i dobra wszystkich, zwłaszcza ubogich i bezbronnych. Szczególnego znaczenia ta zasada katolickiej nauki społecznej nabiera właśnie w kontekście pracy zawodowej. Praca jest czymś więcej niż tylko sposobem zarabiania na życie. Dlatego tak ważnym jest, aby był to czas i miejsce, które rzeczywiście ma wpływ na świat nas otaczający. Zaangażowanie społeczne, wolontariat pracowniczy, wspólne akcje pomocowe budują poczucie przynależności i wspólnej odpowiedzialności.

Swoje zaangażowanie w akcję zgłosili również:

Barbara Pokorny – Właściciel Euroimpex SA

Stanisław Han  – Prezes Zarządu Hasco – Lek

Paweł Łopatka  – Dyrektor Zarządzający SoftServe Poland Sp. z o.o.

Maciej Sygit – Prezes Zarządu Sygma Sp. z o.o.

Krzysztof Zawadzki – Franakonia Poland Sp. z o.o.