Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzi dwa Klubowe Centra Aktywności Dzieci i Młodzieży Caritas dofinansowane przez Gminę Wrocław. To nie są wszystkie dzieła tego typu, ponieważ Parafialne Zespoły Caritas i same parafie prowadzą kilka podobnych placówek na terenie naszej archidiecezji.

– W Klubowe Centra Aktywności Dzieci i Młodzieży Caritas jest czas na naukę, jest czas na zabawę, ale chyba najważniejsze, to czas na ciepły posiłek, który otrzymują dzieci – opowiada Michał Brzezicki, kierownik Klubów.

Dzieci, które korzystają z Centrów Klubowych są „wytypowane” i skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych lub wychowawców, czasami dzieci zapisywane są też na prośbę rodziców.  Dzieci zgłaszają się też samodzielnie, lecz ich zgłoszenie musi być poparte zezwoleniem rodzica. W każdym przypadku rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach.

– Klubowe Centrum to miejsce, w którym dzieciaki mogą bezpiecznie odpocząć po zajęciach szkolnych, odrobić zadania domowe, wspólnie się pobawić. Tam też realizujemy szereg programów profilaktycznych i prewencyjnych, które mają przeciwdziałać złym nawykom czy uzależnieniom – podkreśla kierownik Klubów.

– Takie Centrum to bardzo radosne miejsce, miejsce spotkania, miejsce i zabawy i nauki, miejsce  i dobrego bycia ze sobą pod okiem wychowawców mających doświadczenie w pracy z dziećmi ze środowisk dotkniętych ubóstwem – wyjaśnia ks. Dariusz Amrogowicz, Dyrektor Wrocławskiej Caritas i dodaje: –  Dla nas bardzo ważne jest, aby dzieci przychodząc na nasze zajęcia mogły wynieść z nich dobre wzorce zachowań i relacji międzyludzkich. To często też pierwsze w życiu wyjście do filharmonii czy udział w warsztatach teatralnych.

W programie Klubów realizowany jest szereg aktywności związanych z wychowaniem młodych ludzi. Nie tylko pomoc w nauce, czy gry i zabawy ale również zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.,

zabawy z uwzględnieniem treści terapeutycznych, imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, itp. Staramy się też zapewnić dzieciom udział w aktywnościach turystycznych i rekreacyjnych: rajdach, biwakach, zimowiskach, koloniach, półkoloniach.

Organizowane są również specjalistyczne warsztaty dla dzieci dotyczące np. sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją, metod rozwiązywania konfliktów i zachowania się w sytuacjach trudnych, trening asertywności, budowanie poczucia własnej wartości.

Nieodzownych elementem jest również współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi poprzez indywidualne rozmowy.

 

Klub przy ul. Słowiańskiej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

Klub przy ul. Jemiołowej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 17:30.

 

Zadanie Publiczne „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Klubu Środowiskowego” jest współfinansowane ze środków gminy Wrocław.