Już dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Państwa do wysłania dzieci z Waszych parafii na kolonie organizowane przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Pierwszy turnus Letniej Akcji Kolonijnej w Ulinii koło Łeby rozpocznie się 24.06. a zakończy 07.07.2017 r.,

Koszt pobytu za 2 tygodnie nad morzem wynosi 700 zł od dziecka (proponujemy, aby chociaż 100 zł było opłacone przez rodziców).

 

W tym miejscu prosimy, aby jak najszybciej rozpoznać potrzebę i możliwości parafii i dać wstępną deklarację ile Państwa parafia rezerwuje miejsc. Zależy nam na dobrej organizacji tego przedsięwzięcia, dlatego rezerwację przyjmujemy do 10. lutego br. Oczywiście późnej będzie dodatkowy czas na wypełnienie kart dziecka, na razie chodzi o wstępne zarezerwowanie miejsc.

 

Czekamy na zgłoszenia! Można to uczynić:

Telefonicznie: 695 639 995

Mejlowo: kolonie at wroclaw.caritas.pl :`p<

Koordynatorem Letniej Akcji Kolonijnej 2017 jest Marta Kida.

 

W ośrodku może wypoczywać jednocześnie 84 dzieci. Miejsca noclegowe są rozmieszczone
w kilkuosobowych domkach usytuowanych na wznoszącym się terenie. Osobno są ulokowane kabiny
z natryskami i sanitariaty. Działająca na miejscu kuchnia oferuje gotowane, domowe posiłki. W bliskim sąsiedztwie domków mieszczą się boisko oraz zieleń przeznaczona do gier, zabaw i rekreacji. Dodatkowo wyznaczone jest miejsce z przeznaczeniem na ognisko.

Informacja o miejscu zbiórki i godzinie wyjazdu zostanie podana wraz z regulaminem i kartami kolonijnymi dzieci.

Zasady rekrutacji:

1. Na kolonie przyjmowane są przede wszystkim dzieci z rodzin objętych opieką Parafialnego Zespołu Caritas, przyparafialnej grupy charytatywnej lub innych instytucji działających na rzecz dzieci.

2. Uczestnikami turnusów wakacyjnych mogą być dzieci w wieku od 7 do 15 lat z terenu archidiecezji wrocławskiej, których sytuacja rodzinna, finansowana lub społeczna uniemożliwia ich rodzicom zorganizowanie im wypoczynku letniego.

3. W turnusach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice zadeklarują, że będą przeżywać czas odpoczynku na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

4. Na kolonię może pojechać dziecko, które nie ma poważnych problemów zdrowotnych.

5. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin najuboższych, które nie uczestniczyły dotąd w koloniach Caritas.

6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dziecko może uczestniczyć w koloniach tylko 3 razy.

podzikowania_kolonia_5120