Metoda „Miłosiernego samarytanina”, tworzenie relacji mentorskich oraz co jest zbiórką publiczną, to niektóre z tematów szkolenia pt. : SZKOLNE KOŁA CARITAS – PRAKTYKA I TEORIA zorganizowanego przez wrocławską Caritas. Spotkanie 3 czerwca br. poprowadził Michał Gaweł, Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, redaktor publikacji pt. „Podręcznik dla Opiekunów Szkolnych kół Caritas”.

_dsc1726_400

 

Opiekunowie Szkolnych Kół otrzymali nowe narzędzie do pracy z młodymi wolontariuszami. Wrocławska Caritas zorganizowała 3 czerwca br. szkolenie dla nauczycieli, na którym został zaprezentowany wydany przez Caritas Polska „Podręcznik dla Opiekunów Szkolnych kół Caritas”.  Michał Gaweł, Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, który zredagował tę publikację wprowadził nauczycieli w jej cele i metodykę. Były to wykłady i warsztaty, podczas których Opiekunowie Szkolnych Kół zdobyli nowe umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę. Doświadczenie redaktora podręcznika pozwoliło czerpać inspirację nie tylko z innych części Polski, ale również z działalności Caritas oraz innych zagranicznych organizacji charytatywnych. Przykłady z włoskiej Caritas, czy z brytyjskich akcji pomocowych były ciekawymi przykładami niesienia realnej pomocy, również dzieciom i  młodym ludziom. Niezwykle cenne były relacje z realizowanych przez białostocką Caritas akcjach „Starszy brat, starsza siostra” oraz kontakty z uchodźcami znajdującymi schronienie w białostockim ośrodku.

_dsc1873_400

Samo szkolnie składało się z trzech modułów. Pierwszym było przedstawienie i wdrożenie „Podręcznik dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas”. Po przerwie obiadowej służącej pogłębieniu integracji Opiekunów SKC, każdy z nich opowiadał o swoich najlepszych akcjach, aby wzajemnie się inspirować. Tutaj też było miejsce na dyskusje, doskonalenie metod oraz pytania do koordynatora SKC, Roberta Jadwiszczaka. Szkolenie zakończyła wspólna Eucharystia, sprawowana przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, ks. Dariusza Amrogowicza. W homilii nawiązał do sytuacji z życia nauczyciel. Czy zdarzyło się Wam, że na szkolnej wycieczce zgubił się jakiś uczeń? Czy pamiętacie jakie w Was rodziły się wtedy emocje? – pytał i pokazał, że u Pana Boga jest inaczej, że jego nie możemy mierzyć naszą miarą, dlatego Serce Jezusa jest zawsze czekające i pełne miłości, tak gorącej, że płonie.

_dsc1776_400

Spotkanie zorganizowane przez wrocławską Caritas było pierwszą w Polsce tego typu prezentacją nowego „Podręcznika dla Opiekunów Szkolnych kół Caritas”. Uczestnicy zostali zachęceni do współtworzenia kolejnych edycji tej pomocnej publikacji.

_dsc1905_400