1% podatku 2016

avers_400_01

revers_400

Caritas pomaga i potrzebuje pomocy.

Caritas pomaga ubogim, chorym, osamotnionym ale również sama potrzebuje pomocy. Potrzebuje przede wszystkim zaangażowania i ofiarności wielu ludzi.
Jednym ze sposobów włączenia się w działalność Caritas jest wspieranie programów i akcji prowadzonych na rzecz potrzebujących. W tych miesiącach można to zrobić poprzez przekazanie na Caritas 1% podatku. To nic nie kosztuje, nie stanowi obciążenia budżetu, jednak przyczynia się do tego, że ktoś głodny zostanie nakarmiony, zasmucony się uśmiechnie, chory otrzyma wsparcie.

Zaufaj nam i przekaż swój 1%. Zrobimy dobry użytek z Twoich pieniędzy.

KRS: 0000219742

Kontobankowe:
PKO BP SA III O/Wrocław 24 1020 5242 0000 2102 0019 7863

Razem możemy więcej.
Wspierając Caritas, wspierasz osoby potrzebujące.

 

Działania prowadzone przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej:

Działania na rzecz chorych i niepełnosprawnych

 1. Opieka nad osobami starszymi i chorymi w Domach Opieki. W naszych trzech placówkach w DobroszycachMalczycach i Henrykowie  przebywa ok. 150 osób.
 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością umysłową. W trzech naszych placówkach w DobroszycachHenrykowie i Małkowicachz zajęć korzysta 120 osób
 3. Opieka pielęgniarska, położnicza, rehabilitacyjna. W naszych siedmiu placówkach w roku 2014 objęliśmy opieką 25 tys. osób.
 4. Poradnie Rehabilitacyjne i  Zakłady Rehabilitacji wykonały ponad 40 000 zbiegów rehabilitacyjnych.
 5. Opieką hospicjum domowego objętych zostało 585 pacjentów, mieszkających głównie w mniejszych miejscowościach.
 6. W Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym im. Św. Józefa w Małkowicach pod troskliwą opieką lekarzy i pielęgniarek znajduje się 70 osób.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Dobroszycach. W 2015 r. było ponad 100 uczniów.
 2. Dom dziecka w Kątach Wrocławskich. W roku 2015 przebywało ponad 50 wychowanków.
 3. Opieka i wsparcie dla dzieci i młodzieży w Klubowym Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży. W naszych dwóch placówkach  w roku 2015 objęto ok. 50 osób.
 4. Katolicka Szkoła Podstawowa i Przedszkole. W roku 2015 uczęszczało ponad 100 dzieci.
 5. Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci najuboższych.

Działania na rzecz bezdomnych i najuboższych

 1. Akcja Embargo. Pomoc rolnikom których dotknęło embargo wprowadzone przez Rosję – 41 000 kg przekazanych owoców i warzyw rozdysponowanych wśród ośrodków pomocowych.
 2. Paczki żywnościowe świąteczne. W 2015 r. przygotowano wsparcie na święta w formie żywności, którą zbierano podczas publicznych zbiórek, dzięki którym mogliśmy przekazać 29 249 kg żywości.
 3. Akcja Złotówka dla Świętego Mikołaja – paczki świąteczne dla najuboższych dzieci oraz wsparcie dzieci wychowujących się bez rodziców.
 4. Jadłodajnie. Nasze dwie placówki wydały prawie 150 000 posiłków. W samym Wrocławiu to ok. 550 posiłków dziennie.
 5. Wrocławska wigilia dla bezdomnych i najuboższych. W roku 2015 uczestniczyło 300 osób.
 6. Łaźnia dla bezdomnych. W 2015 r., z łaźni skorzystało 12 432 osób.
 7. Wykupywanie lekarstw.
 8. Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów. 1100 osób uczestniczyło w wyjeździe zorganizowanym przez Caritas.
 9. Wyprawka dla Żaczka. W ubiegłym roku wsparliśmy ok. 2000 uczniów.
 10. Program „Skrzydła”. Ponad 30 stypendiów dla dzieci i młodzieży
 11. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W 2015 r. rozprowadzono ponad 75 000 świec z przeznaczeniem na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 12. Wielkanocne Dzieło Caritas. W 2015 r. sprzedano 18 000 baranków wielkanocnych oraz 27 000 Paschalików na cele statutowe Caritas
 13. Jałmużna wielkopostna. W 2015 r. do parafii trafiło 20 000 skarbonek.

Ludzie

 1. Parafialne Zespoły Caritas. W 111 zespołach zarejestrowanych jest ponad 1 009 osób i 168 osób wpierających.
 2. Szkolne Koła Caritas. 39 kół skupia ponad 700 uczniów z 39 szkół.

Akcje i programy

 1. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 2. Jałmużna Wielkopostna
 3. Wielkanocne Dzieło Caritas
 4. Wyprawka dla żaczka
 5. Program “Skrzydła”
 6. Złotówka dla św. Mikołaja
 7. Adopcja serca– Jeevodaya
 8. Zbiórki żywności
 9. Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów

Wspieranie osób dotkniętych przez kataklizmy

 1. Pomoc powodzianom
 2. Pomoc dotkniętym innymi zdarzeniami losowymi

________________________________________

W strukturach Caritas działają setki osób zaangażowanych w bezinteresowną pomoc na rzecz potrzebujących. Skupieni są oni w Parafialnych Zespołach Caritas oraz w Szkolnych Kołach Caritas.
________________________________________

CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej to charytatywna organizacja kościelna. Do jej zadań należy niesienie pomocy osobom potrzebującym i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność dobroczynną. Wrocławska Caritas została powołana do istnienia 16 listopada 1989 roku, a w roku 2004 otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

W chrześcijańskim duchu miłości pojawiamy się tam, gdzie brakuje nadziei i wiary w lepsze jutro. Otaczamy opieką potrzebujących, nieszczęśliwych, odrzuconych, wykluczonych, samotnych, zagubionych, ubogich, dzieci i dorosłych, rodziny i grupy społeczne.

Gromadzimy wokół siebie ludzi dobrej woli, osoby prywatne, firmy i instytucje, wszystkich, którzy odnajdują radość w dzieleniu się swym czasem, zaangażowaniem, pracą i środkami materialnymi. Wierzymy głęboko, że tworzymy jedną wielką ludzką rodzinę, że własne poczucie spełnienia i szczęścia możemy budować jedynie poprzez drugiego człowieka i poprzez to, co dla niego uczyniliśmy.

Naszą misję najlepiej wyraził Jan Paweł II mówiąc: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Działania:

 • Prowadzimy jadłodajnie, łaźnię i magazyny odzieży dla najuboższych i bezdomnych.
 • Przekazujemy potrzebującym żywność pozyskaną w ramach programu PEAD oraz ze zbiórek żywności.
 • Organizujemy wigilię oraz śniadanie wielkanocne dla samotnych i bezdomnych.
 • Najuboższym pomagamy w zakupie leków, opału i opłacaniu rachunków.
 • Wspieramy osoby dotknięte zdarzeniami losowymi w kraju i poza granicami – powodzian, pogorzelców, ofiary kataklizmów.
 • Prowadzimy placówki dla dzieci i młodzieży: Dom Dziecka, Katolicką Szkołę Podstawową, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z internatem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Najuboższe i osierocone dzieci wspieramy w ramach programów:
 1. „Letnia Akcja Kolonijna” – kolonie dla dzieci i młodzieży,
 2. „Skrzydła” – program długoterminowej regularnej pomocy skierowany do dzieci, które z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych itp.
 3. Wyprawka dla żaczka” – zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin borykających się z trudnościami materialnymi,
 4. „Złotówka dla św. Mikołaja” – kwesty w szkołach i firmach na rzecz dzieci wychowujących się bez rodziców oraz przygotowywanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin najuboższych,
 5. „Adopcja na odległość” – wspieranie osieroconych i najuboższych dzieci z Indii,
 6. Klubowe Centra Aktywizacji Dzieci i Młodzieży. Organizujemy zajęcia popołudniowe oraz półkolonie.
 • Wspieramy chorych: poprzez działania Hospicjum Domowego, Opiekę Pielęgniarską, Zakłady Rehabilitacji, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla przewlekle chorych oraz akcję „Podaruj Kroplę Miłości” – zbiórka krwi.
 • Organizujemy opiekę dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych: w Domach Opieki i Warsztatach Terapii Zajęciowej.
 • Organizujemy aktywizację seniorów w ramach programu Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów (turnusy w górach i nad morzem dla 1200 osób).
 • Uwrażliwiamy innych na potrzeby drugiego człowieka prowadząc wolontariat: dla uczniów – Szkolne Koła Caritas (850 wolontariuszy), dla dorosłych – Parafialne Zespoły Caritas (800 wolontariuszy) oraz dla młodzieży, studentów i wszystkich chętnych w ramach Centrum Wolontariatu Caritas (100 osób).